Відкрита лекція професора кафедри економіки України Кічурчак М. В. «Соціальна політика та формування середнього класу в економіці України»

10.04.2021 | 02:48

Оголошення!

19 квітня 2021 року о 11 год. 50 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри економіки України, доктора економічних наук Кічурчак Маріанни Василівни на тему «Соціальна політика та формування середнього класу в економіці України» у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання професора.

Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeb68f1b87f164e07a9dcc7fa58b435a8%40thread.tacv2/1617950940251?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22980b0df4-eb45-4e49-bb94-623f44dc0556%22%7d