Вийшла з друку монографія COMPETITIVENESS OF YOUTH IN THE UKRAINIAN LABOR MARKET COMPARED TO THEIR POSITION IN POLAND

22.11.2021 | 11:07

На кафедрі інформаційних систем у менеджменті вийшла з друку монографія  Nataliia Mishchuk, Vasyl Pryimak, Jozef Ledzianowski “COMPETITIVENESS OF YOUTH IN THE UKRAINIAN LABOR MARKET COMPARED TO THEIR POSITION IN POLAND”

Монографія присвячена дослідженню конкурентоспроможності молоді на ринку праці України та Польщі. У роботі обґрунтовано теоретико-методологічні основи регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України; досліджено вплив освіти на формування конкурентних переваг особистості; проаналізовано проблему молодіжного безробіття в Україні та Польщі з позицій конкурентоспроможності молоді; обґрунтовано комплексний підхід до регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці.

Проаналізовано сучасний стан розвитку ринків праці України та Польщі; проведено кластеризацію регіонів за рівнем безробіття та рівнем розвитку освітнього потенціалу; здійснено нейромережне прогнозування кількості безробітних та кількості вакансій за видами економічної діяльності здійснювалося з урахуванням слабкої структури вхідної інформації про предметну сферу.

Розроблено науково-прикладні рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного регулювання розвитку освіти в Україні.