Вийшов у світ 3-й випуск наукового студентського збірника «Проблеми розвитку страхування в Україні»

02.06.2022 | 17:15

Вийшов у світ третій випуск наукового студентського збірника «Проблеми розвитку страхування в Україні» за загальною редакцією професора Плиси В.Й.
До наукового студентського збірника увійшли доповіді виголошені у 2021/2022 навчальному році на засіданнях підсекцій „Теорія і практика страхування” і „Страховий менеджмент” секції „Страхування” наукового студентського семінару кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Цьогоріч студенти, які взяли участь у роботі секції „Страхування” наукового семінару студентів кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, зосередили свою увагу на дослідженні: історії становлення, сучасного стану та перспектив розвитку Lloyd’s of London, діяльності товариства взаємного страхування життя і пенсій „Карпатія” і взаємного страхування в Україні; проблем формування фінансового потенціалу страхового підприємництва в Україні; каналів реалізації страхових послуг та комунікаційних каналів «страховик-страхувальник» у страховому підприємництві; зарубіжного досвіду та вітчизняної практики оподаткування страхової діяльності; проблем організації антикризового управління фінансовою стійкістю страховиків України; шляхів оптимізації ресурсного потенціалу страхових компаній; проблем розвитку кіберстрахування в Україні; структури й особливостей організації роботи органів управління страхової організації; моделей управління грошовими потоками страховика; реклами як ефективного інструменту страхового маркетингу; проблем розвитку страхування життя, медичного страхування та системи страхування додаткової пенсії в Україні; маркетингових стратегій охоплення страхового ринку; механізму запровадження тимчасової адміністрації у страховику; способів протидії страховому шахрайству в Україні; ролі Національного банку України в системі державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринку страхування України; діяльності Моторного (транспортного) страхового бюро України та системи страхового посередництва в Україні у 2015-2020 роках; особливостей реорганізації страховиків в Україні шляхом приєднання за спрощеною процедурою, проблем застосування та структури Закону України „Про страхування” від 18 листопада 2021 року №1909-ix.