Вийшов у світ другий випуск наукового студентського збірника „Проблеми розвитку страхування в Україні” за загальною редакцією професора Володимира Плиси.

28.12.2021 | 14:17

Вийшов у світ другий випуск наукового студентського збірника „Проблеми розвитку страхування в Україні” за загальною редакцією професора Володимира Плиси.

До наукового студентського збірника увійшли доповіді виголошені у 2020/2021 навчальному році на засіданнях підсекцій „Теорія і практика страхування” і „Страховий менеджмент” секції „Страхування” наукового студентського семінару кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Цьогоріч студенти, які взяли участь у роботі секції „Страхування” наукового семінару студентів кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, зосередили свою увагу на дослідженні: проблем формування та реалізації інфраструктурного потенціалу розвитку страхового ринку в Україні; економічних передумов, сучасної практики та перспектив розвитку процесів взаємодії банків та страхових компаній в Україні; системи оподаткування діяльності страхових організацій в економіці України; особливостей державного регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації; проблем організації управління грошовими потоками, інвестиційною діяльністю та фінансовою стійкістю страховиків; практики управління капіталом страхових компаній на основі ризик-орієнтованого підходу; ролі перестрахування у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії; проблем становлення ринку страхування криптовалюти в Україні та світі; проблемних аспектів процесу модернізації національного страхового ринку в умовах інституціональної невизначеності; можливостей застосування блокчейн-технології в страхуванні; ефективності посередницьких послуг у страхуванні та діяльності страхових посередників на страховому ринку України у 2015-2019 роках; діяльності національних ринків страхування життя і страхування автотранспорту у 2019-2020 роках; досвіду функціонування страхових ринків у нордичних країнах (на прикладі страхових ринків Королівства Норвегії і Королівства Швеції).

Титулка 2021

Студентський збірник Вип 2 2021