Затвердження Звіту про проведення наукових семінарів та оновлених робочих програм навчальних дисциплін, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри

27.06.2017 | 16:51

26.06.2017 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 17) відбулося обговорення доцільності оновлення робочих програм за навчальними дисциплінами, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри.
За результатами проведеного засідання кафедри ухвалено затвердити оновлені робочі програми навчальних дисциплін.
Затверджено Звіт про проведення наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту за 2016/2017 н.р., на яких заслухано і обговорено доповіді аспірантів:
1. Головчак Ганна Василівна «Створення наглядових рад при комунальних підприємствах: правовий та економічний аспект» (вересень 2016 р.);
2. Мелех Ярослав Романович «Облікове відображення плати за лояльність» (жовтень 2016 р.);
3. Оліярник Тетяна Юріївна «Функціонально-вартісний аналіз готельних послуг» (листопад 2016 р.);
4. Цимбалюк Марія Романівна «Проблеми фінансово-економічного аналізу фінансової звітності підприємств при нестабільній економіці в Україні» (листопад 2016 р.);
5. Рак Галина Вікторівна «Шляхи вдосконалення методичного підходу до контролю за використанням фінансових ресурсів у бюджетних установах» (грудень 2016 р.);
6. Мелех Ярослав Романович «Оцінка та облікове відображення нематеріальних спортивних активів футбольного клубу» (січень 2017 р.);
7. Нікітіна Яніна Віталіївна «Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в Україні» (лютий 2017 р.);
8. Петрушко Ярина Ростиславівна «Кредитні ризики як об’єкт контролю і регулювання Національним банком України» (березень 2017 р.);
9. Мулінська Галина Володимирівна «Особливості формування собівартості нафтопродуктів у обліку витрат операційної діяльності торговельних підприємств» (березень 2017 р.);
10. Владичин Марія Богданівна «Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств: стан і перспективи покращення» (квітень 2017 р.);
11. Кочут Ірина Ігорівна «Відновлювані види енергетики ХХІ ст. та їх відображення у бухгалтерському обліку підприємств» (квітень 2017 р.);
12. Хоча Надія Володимирівна «Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств» (травень 2017 р.);
13. Демків Христина Святославівна «Класифікація культурно-історичних цінностей та їх облік і аналіз на ринку антикваріату» (червень 2017 р.).