Затвердження оновлених робочих програм навчальних дисциплін, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри

01.09.2018 | 16:53

31.08.2018 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1) відбулося обговорення доцільності оновлення робочих програм навчальних дисциплін за навчальними дисциплінами, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри. За результатами проведеного засідання кафедри ухвалено затвердити оновлені робочі програми навчальних дисциплін.
Викладачами подані для затвердження завідувачу кафедри індивідуальні та семестрові плани.