Про перспективи оновлення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

20.12.2018 | 16:56

15.11.2018 р. на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 5/03), за участю колег із ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Національного університету «Львівська політехніка», ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Львівського Інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», ТзОВ «Холдинг Емоцій «!ФЕСТ» та представників аспірантів, обговорили освітні компоненти (навчальні дисципліни), результати навчання та цілі освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у контексті тенденцій розвитку спеціальності. У виступах неодноразово наголошувалося про доречність удосконалення змістового наповнення деяких дисциплін.
За результатами проведеного засідання кафедри ухвалили розглянути перспективи оновлення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».