Про перспективи оновлення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” та про зміну її гаранта

20.12.2018 | 16:56

15.11.2018 р. на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 5/03), за участю колег із ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Національного університету «Львівська політехніка», ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Львівського Інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», ТзОВ «Холдинг Емоцій «!ФЕСТ» та представників аспірантів, обговорили освітні компоненти (навчальні дисципліни), результати навчання та цілі освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у контексті тенденцій розвитку спеціальності. У виступах неодноразово наголошувалося про доречність удосконалення змістового наповнення деяких дисциплін.
За результатами проведеного засідання кафедри ухвалили розглянути перспективи оновлення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Розглянувши прохання й обґрунтування проф., д.е.н. Ковалюка О. М. про заміну гаранта, ухвалили затвердити проф., д.е.н. Ваньковича Д. В. гарантом освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. Рішення про зміну гаранта затверджено протоколом Вченої ради економічного факультету № 1 від 19.12.2018 р.