Затвердження програм навчальних дисциплін і робочих програм навчальних дисциплін за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії з управління і адміністрування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

01.09.2016 | 16:47

30.08.2016 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1) обговорили освітні компоненти (навчальні дисципліни) та результати навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії з управління і адміністрування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Ухвалено затвердити програми навчальних дисциплін і робочі програми навчальних дисциплін.
Викладачами подані для затвердження завідувачу кафедри індивідуальні та семестрові плани.