Затвердження Плану проведення наукового семінару кафедри на 2019/2020 н.р. та робочих програм навчальних дисциплін і розроблених силабусів з навчальних дисциплін за програмою підготовки докторів філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

01.09.2019 | 17:00

31.08.2019 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1) відбулося обговорення доцільності оновлення робочих програм за навчальними дисциплінами, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри.
За результатами проведеного засідання кафедри ухвалено затвердити оновлені робочі програми навчальних дисциплін та розроблені силабуси з навчальних дисциплін кафедри за програмою підготовки докторів філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Викладачами подані для затвердження завідувачу кафедри індивідуальні та семестрові плани.
Затверджено План проведення наукового семінару кафедри обліку і аудиту на 2019/2020 н.р.:
1. Дідик Андрій Зіновійович «Організація обліку виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України» (вересень 2019 р.);
2. Павлік Ірина Євгенівна «Особливості організації обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки» (жовтень 2019 р.);
3. Симанич Назар «Удосконалення системи забезпечення конкурентоспроможності сільських територіальних громад в умовах децентралізації влади» (листопад 2019 р.);
4. Гамалай Роман «Проблемні аспекти функціонування податкової системи в умовах реформування місцевого самоврядування» (грудень 2019 р.);
5. Прокіпчук Левко «Нормативно-правове забезпечення адміністрування митних платежів у системі державного регулювання економіки України» (березень 2020 р.);
6. Костюк Маргарита Василівна «Методичне забезпечення аналізу прибутковості фармацевтичного бізнесу в Україні» (квітень 2020 р.)
7. Улич Оксана Михайлівна «Аналіз джерел фінансування енергетичних проектів» (травень 2020 р.)