Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів Павлік І., Симанича Н., Прокіпчука Л.

18.10.2016 | 17:04

На засіданні кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №2) від 17 жовтня 2016 р. затверджено теми дисертацій аспірантів:
– Павлік Ірини – «Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки» (наук. керівник – проф. Швець В.Є.);
– Симанича Назара – «Забезпечення конкурентоспроможності сільський територіальних громад в умовах децентралізації влади» (наук. керівник – Раделицький Ю.О.);
– Прокіпчука Левка – «Адміністрування митних платежів у системі державного регулювання економіки країни» (наук. керівник – Раделицький Ю.О.).