Затвердження Звіту про проведення наукових семінарів кафедри за 2017/2018 н.р.

20.06.2018 | 17:18

19.06.2018 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту затверджено Звіт про проведення наукових семінарів кафедри за 2017/2018 н.р. (протокол № 13), на яких заслухано і обговорено доповіді аспірантів:
1. Хоча Надія Володимирівна «Світовий досвід використання управлінського обліку на малих і середніх підприємствах» (вересень 2017 р.);
2. Павлік Ірина Євгенівна «Досвід організації діяльності суб’єктів господарювання за участю товариства «Сільський господар» (жовтень 2017 р.);
3. Кочут Ірина Ігорівна «Облік і аналіз витрат підприємства з використанням відновлюваних видів енергії в Україні» (листопад 2017 р.);
4. Рак Галина Вікторівна «Сучасні прийоми бухгалтерського обліку використання фінансових ресурсів у бюджетних установах» (листопад 2017 р.);
5. Цимбалюк Марія Романівна «Важливість проведення фінансово-економічного аналізу на підприємстві при нестабільній економіці в Україні» (грудень 2017 р.);
6. Прокіпчук Левко «Основні напрями оптимізації митного законодавства України до вимог ЄС» (січень 2018 р.);
7. Гамалай Роман «Формування комплексного підходу до визначення податкової системи на основі досвіду країн Європи» (лютий 2018 р.);
8. Мулінська Галина Володимирівна «Напрями вдосконалення обліку витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами» (березень 2018 р.);
9. Демків Христина Святославівна «Обліково-інформаційне забезпечення торговельних операцій з предметами антикваріату» (квітень 2018 р.);
10. Оліярник Тетяна Юріївна «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою готелів» (травень 2018 р.);
11. Владичин Марія Богданівна «Використання інструментів управлінського обліку для аналізу, контролю та оперативного регулювання діяльності торговельного підприємства у зовнішньоекономічній діяльності» (червень 2018 р.).