Затвердження Звіту про проведення наукових семінарів кафедри за 2018/2019 н.р.

28.05.2019 | 17:22

27.05.2019 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту затверджено Звіт про проведення наукових семінарів кафедри за 2018/2019 н.р. (протокол № 11), на яких заслухано і обговорено доповіді аспірантів:
1. Мулінська Галина Володимирівна «Аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів (вересень 2018 р.);
2. Владичин Марія Богданівна «Механізми оперативного регулювання діяльності торговельного підприємства у зовнішньоекономічній діяльності» (жовтень 2018 р.);
3. Павлік Ірина Євгенівна «Проблеми організації обліку в аграрному секторі економіки» (листопад 2018 р.);
4. Гамалай Роман «Концептуальні засади функціонування податкової системи в умовах реформування місцевого самоврядування» (лютий 2019 р.);
5. Прокіпчук Левко «Фінансові механізми адміністрування митних платежів у системі державного регулювання економіки України» (березень 2019 р.)
6. Симанич Назар «Нормативно-правовий аспект забезпечення конкурентоспроможності сільських територіальних громад в умовах децентралізації влади» (квітень 2019 р.);
7. Дідик Андрій Зіновійович «Класифікація виробничих витрат для потреб обліку в системі управління хлібопекарських підприємств» (травень 2019 р.).