Студенти ОПП “Менеджмент і адміністрування” успішно захистили кваліфікаційні роботи бакалавра з менеджменту

02.07.2024 | 11:01

Впродовж двох тижнів червня тривала робота екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт бакалавра ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування“. За цей час понад 150 студентів денного та заочного навчання спеціальності 073 “Менеджментуспішно захистили свої бакалаврські роботи.

Тематика бакалаврських робіт охопила широке коло проблем та завдань менеджменту організацій у часі війни – від розроблення загальних і бізнес-стратегій до оперативного операційного менеджменту та адміністрування окремих бізнес-процесів маркетингу, управління персоналом, фінансового менеджменту і логістики. Серед досліджуваних у бакалаврських роботах організацій було представлено різноманітні види діяльності та сфери: об’єктами досліджень стали як виробничі підприємства, так і підприємства ІT-сектору, енергетики, сільського господарства, торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, заклади охорони здоров’я і аптечні мережі, заклади освіти, сфери косметології, цифрові продукти тощо. Студенти ретельно опрацювали завдання і якісно розкрили свої теми, креативно підійшли до презентації результатів досліджень. Окремо варто виділити розроблені та презентовані практичні рекомендації, що можуть бути успішно використані у сфері менеджменту організацій та адміністрування для оптимізації і покращення окремих бізнес-процесів.

Враховуючи важливість оволодіння професійною англійською мовою як ключовою компетенцією в глобальному бізнесі, вперше у цьому році відбулися підготовка та захисти бакалаврських робіт англійською мовою. Проєкт відбувся за підтримки ЦЗЯО, отримані методичні поради від колег факультету міжнародних відносин та проведені консультації кафедрою іноземних мов для природничих факультетів. У результаті випускники виявили високий рівень професійного письмового та усного володіння англійською мовою при проведенні дослідження та оформленні його результатів, а також презентуючи свої напрацювання.

Попри складну ситуацію і військовий стан у країні, всі захисти кваліфікаційних робіт відбулися відповідно до встановленого графіку у призначений для них час. Підготовка та захисти кваліфікаційних (бакалаврських) робіт проведені на основі принципів академічної доброчесності та об’єктивності. Захисти відбувалися у форматі відкритих засідань у присутності студентів, наукових керівників, колег та всіх бажаючих.

Довідково. Головою ЕК призначено проф. Олександра Кундицького, завідувача кафедри менеджменту. До складу екзаменаційної комісії увійшли викладачі кафедри менеджменту: доц. Анна Грищук – гарант ОПП бакалавра “Менеджмент і адміністрування“; проф. Оксана Сенишин; доц. Марта Горинь; доц. Галина Тибінка; асист. Ольга Креховець. В якості мовного консультанта з англійської мови до комісії увійшла доц. Ольга Патієвич (факультет іноземнихмов). Методичні консультації з оформлення роботи англійською мовою надано доц. Оксаною Краєвською(англомовна ОПП магістра “Балто-Чорноморські студії“).

Кафедра менеджменту висловлює подяку усім, хто долучився до якісної підготовки, керівництва, консультування та рецензування кваліфікаційних робіт.

Пишаємося професійним рівнем наших випускників, який вони продемонстрували в процесі проведення та оформлення свого дослідження, а також презентуючи основні результати. Впевнені, Ваші компетентності стануть запорукою відбудови та соціально-економічного розвитку нашої країни.