Зустріч аспірантів 1-го курсу економічного факультету з адміністрацією факультету, гарантами освітньо-наукових програм та науковими керівниками

15.09.2021 | 22:24

17 вересня 2021 р. о 16:30 год на платформі відеоконференцій ZOOM відбудеться дистанційна зустріч аспірантів першого курсу економічного факультету з адміністрацією факультету, гарантами освітньо-наукових програм та науковими керівниками.

Порядок денний
1. Ознайомлення аспірантів із нормативними документами Університету, що регулюють освітньо-науковий процес.
2. Про академічну доброчесність та процедури перевірки наукових робіт на плагіат.
3. Особливості використання аспірантами веб-сторінок та інших інформаційних ресурсів Університету.
4. Про можливості публікації результатів досліджень у збірниках наукових праць економічного факультету.
5. Способи врегулювання конфліктних ситуацій, що можуть виникати під час навчання в аспірантурі.
6. Про академічну мобільність аспірантів.
7. Різне

Увага! Параметри доступу до online-зустрічі будуть надіслані учасникам на електронну пошту.