Панчишин Степан Михайлович

Посада: завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Особливості та закономірності функціонування товарної форми виробництва у країнах з ринками що формуються.

Становлення та систематизація сучасної української економічної термінології.

Курси

Біографія

Народився 18 серпня 1950 р. на Жовківщині. У 1972 р. з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ,,Складна праця в умовах сучасного капіталізму”. У 1981 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2000 р. – професора. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему ,,Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва”.

Проходив наукове стажування та виступав з науковими доповідями у Мічиганському університеті (США, 1993), у Вейнському університеті (США, 1994) та університеті Джорджа Вашингтона (США, 2001), у Федеральній корпорації страхування депозитів (США, 2001).

Читав курс лекцій з економіки України та перехідної економіки в обох семестрах 1995 р. у Канзаському університеті (США).

Коло наукових інтересів проф. Панчишина С. М. є доволі широким і охоплює проблеми макроекономічного аналізу світової економіки; вартісних відносин економічних суб’єктів в умовах ринкової трансформації економіки; дослідження розвитку і систематизації сучасної української економічної термінології; філософії, постулатів та інструментарію аналітичної економії; переклад англомовної економічної літератури.

С. М. Панчишиним створено цілісну концепцію еволюції товарної форми виробництва; обґрунтовано необхідність побудови теоретичної парадигми сучасних економічних систем на базі форми виробництва і виокремлено їх основні механізми; розвинуто концепцію макроекономічного регулювання та виявлено характер взаємозв’язків його основних підсистем; розвинуто концепцію вартісного і невартісного типів ціноутворення, а також вартісних суб’єктів; структуровано основні категорії та поняття політико-економічного аналізу; в процесі перекладу англомовної економічної літератури значно розширено українську наукову економічну термінологію та адаптовано її до умов і традицій світової науки.

Степан Панчишин підготував 14 кандидатів наук та 2 докторів наук. Є автором більше 15 підручників, посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, двох індивідуальних та п’яти колективних монографій, понад 150 наукових та науково-методичних праць. Значною популярністю серед студентства і старшокласників користуються його підручники та навчальні посібники – ,,Макроекономіка” (К.: Либідь, 2001, 2002, 2005. – 616 с.), ,,Макроекономіка. Тести і задачі” (К.: Либідь, 2002. – 216 с.), ,,Аналітична економія: макроекономіка та мікроекономіка”, у 2-х кн. (За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006, 2009, 2014. – 1160 с.), ,,Економіка: навчальний посібник для 10-11 класів” (К.: Либідь, 1999, 2002, 2004, 2009 _ 384 с.).

Степан Панчишин – науковий редактор та перекладач 10 відомих англомовних підручників з макроекономіки, мікроекономіки та теорії грошей і фінансів, у тому числі ,, Макроекономіка” (К.: Основи, 1995. – 572с.) та ,,Мікроекономіка” (К.: Основи 1998. – 676с.) лауреата Нобелівської премії з економіки П. Семюелсона; ,,Аналітична економія: принципи, проблеми і політика”, ч. 1, 2; ,,Макроекономіка і мікроекономіка” (Львів: Просвіта; 1997;1999) К. Р. Макконнелла та С. Л. Брю; ,,Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків” Ф. Мишкіна (К.: Основи, 1998. – 963 с.); ,,Макроекономіка” Г. Манківа (К.: Основи, 2000. – 588 с.).

У 2001 р. за сумлінну багаторічну  науково-педагогічну працю С. Панчишина нагороджено почесним знаком ,,Відмінник освіти України”, у 2006 р. – пам’ятною медаллю Львівського національного університету «150 років від дня народження Івана Франка», у 2010 р. – почесною грамотою Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; у 2011 р. – нагрудним знаком «Петро Могила»;. У 2015 р. грамотою Львівської обласної ради; 2016 р. – удостоєний почесного звання «Заслужений працівник освіти України».

У 2003-2015 рр. проф. С. М. Панчишин очолював економічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, у 2009-2011 рр. – експертну раду з економіки ДАК Міністерства освіти і науки України. Очолює спеціалізовану вчену раду зі захисту докторських (кандидатських) дисертацій, відповідальний редактор Вісника Львівського університету (серія економічна).

Нагороди

Почесний знак ,,Відмінник освіти України” ( 2001 р.) – за сумлінну багаторічну науково-педагогічну працю;

пам’ятна медаль Львівського національного університету «150 років від дня народження Івана Франка» (2006 р.);

почесна грамота Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (2010 р);

нагрудний знак «Петро Могила» (2011 р.);.

грамота Львівської обласної ради (2015 р.);

почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2016 р.) – за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.

Методичні матеріали

Розклад