Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – системний аналіз 6.040303

Невірно вказана спеціалізація.