Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – прикладна інформатика 8.04030202

Невірно вказана спеціалізація.