Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – прикладна математика 8.04030101

Невірно вказана спеціалізація.