Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – інформатика 8.04030201

Невірно вказана спеціалізація.