Навчальний план (спеціальність – 073 Менеджмент; спеціалізація “Психологія управління”)

Спеціальність – 073 Менеджмент;
спеціалізація “Психологія управління”