Реінжиніринг бізнес-процесів (073 “Менеджмент” )спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті”)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-41с