Бурак Євгенія Ільківна

Посада: завідувач лабораторію товарознавчих досліджень

Телефон (мобільний): 0976349886

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Активна участь в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи студентів, викладачів кафедри управління та експертизи товарів та співпраці із потенційними замовниками:

 1. Робота над госпдоговірними темами.
 2. Організація лабораторних досліджень безпечності та якості товарів.
 3. Допомога в підготовці стартап-проектів.
 4. Консультації з адаптації сучасних методик експериментальних досліджень здобувачам вищої освіти при виконанні наукових тем, курсових, кваліфікаційих бакалаврських й магістерських робіт.

Вибрані публікації

Навчальні посібники й лабораторні практикуми:

 1. Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 2. Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 3. Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /Луців Н.В.,  Бурак Є.І., Павлишин М.Л. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. 166 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 4. Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /  Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2017. 92 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 5. Харчові жири: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сенник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»).
 6. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний практикум для виконання  лабораторних робіт  студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л. Павлишин, О.М. Гущак, Є.І.  Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128 с.
 7. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 59с.
 8. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза трикотажних товарів»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 82с.
 9. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза швейних товарів»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 53с.

Статті й тези:

 1. Моmоt А., Pavlishin M., Burak E. What Benefit Or Harm Does the Consumed Tile of Brand Chocolate Bring to the Body? // Tourism brand as a factor of formation of a positive image of Ukraine in the world market: [Electronic edition]: Proceedings of the second All-Ukrainian scientific-practical Internet conference (Lviv, February 20, 2020). Lviv: Lviv Institute of Economics and Tourism, 2020. Р.240-241.
 2. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Бурак Є.І. Формування якості морозива з додаванням дикорослих ягід. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. Вип. 24.2 С. 173-177.
 3. Перспективи розширення асортименту шоколаду з використанням рослинних добавок / Ковальчук Х. І., Катрук М. І., Захарчин Р. М. та інші. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2020. №15. – С.99-111 (Серія: економічні науки).
 4. Розробка крафтових солодощів з валеологічними характеристиками / Павлишин М.Л., Момот А.С., Бурак Є.І. та інші // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Збірник матер. ХІV Міжн. міждисциплінарній наук.-практ. конференції (16-17 квітня 2021 р., м.Свалява). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. С.111-115
 5. Павлишин М.Л., Хомишин М.С., Бурак Є.І. Товарознавча оцінка якості заморожених напівфабрикатів ПП «СТЕЛЛА ФУДЗ» // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: Збірник матер. VІІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції (25-26 березня 2021 р., м.Полтава). – Полтава: ПУЕТ, 2021. С.199-201.
 6. Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Шепарович М.Р., Шувар Н.М. Розробка шоколадно-овочевих цукерок для збереження здоров’я нації. Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір: Збірн. матеріалів V Круглого столу (м.Львів, 22.05.2020 р., НУЛП). Львів: НУ «Львівська політехніка», 2020. С.94-97
 7. Герасимчук Н.М., Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Наукові підходи в обгрунтування доціальності використання рослинної сировини для підвищення якості й безпечності продукції: Україна – ЄС //Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019.  С. 170

Біографія

Завдяки організаторським здібностям й досвідченості Євгенія Ільківна внесла суттєвий вклад у адаптацію методик для науково-дослідних робіт, експериментальних досліджень з дисциплін, які закріплені за лабораторією.

Народилася 04.06.1950 р. с. Лежанівка Гусятинського р-ну.Тернопільської обл. в селянській сім’ї.

1967-1972 рр. – навчання в Національному університеті ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація «економіст-математик».

1972-1980 рр. –  інженер-конструктор ВАТ «Іскра». Співавтор назви бренду об’єднання «Іскра».

1981-1989 рр. – головний спеціаліст в Обчислювальному центрі автотранспорту.

1989-2005 рр. – головний економіст Львівського обласного управління статистики.

2006 р. – лаборант кафедри Львівського інституту економіки і туризму

2007 – 2021 рр. – завідувач лабораторії товарної експертизи та митної справи ЛІЕТ

З 1.04.2021 р. до сьогоднішнього дня – завідувач лабораторії товарознавчих досліджень

Проекти

Менеджер спеціальних освітньо-наукових програм:

 1. «Торгівля, товарознавство й експертиза кави й кавових напоїв, захист прав споживачів».
 2. «Торгівля, товарознавство й експертиза молока, захист прав споживачів».
 3. «Торгівля, товарознавство й експертиза меду натурального, захист прав споживачів».
 4. «Торгівля, товарознавство й експертиза бурштину, захист прав споживачів».

Нагороди

 • Почесна грамота Державного комітету статистики України за високі досягнення;
 • грамота Львівського обласного управління статистики за високі досягнення у праці;
 • грамотами Головного інформаційно-обчислювального центру м.Києва за довголітню і добросовісну працю;
 • Сертифікат щодо завоювання звання Міс ЛОУС в номінації «Системний програміст року»;
 • подяка Львівського інституту економіки і туризму за сумлінну працю.