Лабораторія товарознавчих досліджень

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали
  • Дослідження

Лабораторія товарознавчих досліджень економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка    створена з метою організації експериментальної роботи та практичної апробацій науково-дослідних результатів товарознавчих досліджень.

Формування компетентностей:

  1. Побудова цілісної системи освітнього процесу підготовки бакалаврів і магістрів за ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» напряму «Товарознавство та експертиза в митній справі».
    Забезпечення формування професійних знань й вмінь здобувачів вищої освіти першого і другого рівня застосовувати експериментальні методи дослідження товарів і послуг в підприємницькій діяльності.
  2. Забезпечення формування професійних знань й вмінь здобувачів вищої освіти першого і другого рівня застосовувати експериментальні методи дослідження товарів і послуг в підприємницькій діяльності.

Реалізація спеціальних освітньо-наукових програм з торгівлі, товарознавства та експертизи харчових продуктів (молока питного, меду натурального, кави та кавових продуктів). По завершенні навчання видається сертифікат

Діяльність лабораторії здійснюється таким чином, щоб сформувати професійні компетенції бакалавра і магістра за ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» напряму «Товарознавство та експертиза в митній справі». Реалізація змісту завдань за ОПП лабораторією забезпечується під час проведення лабораторних занять з дисциплін: «Хімія», «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. Непродовольчі товари» «Теоретичні основи товарознавства», «Безпечність товарів», «Безпечність та якість харчових продуктів», «Основи митної експертизи», «Товарні тренди: товарознавство та експертиза», «Експертиза товарів», «Експертиза культурних цінностей», «Міжнародна торгівля та експертиза в міжнародній торгівлі», «Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння» тощо.

Лабораторія долучається до участі в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи та співпраці із потенційними замовниками:
а) робота над госпдоговірними тематиками;
б) лабораторні дослідження якості товарів;
в) підготовка стартап-проектів;
г) надання консультаційних послуг щодо адаптації сучасних методів експериментальних досліджень здобувачам вищої освіти при виконанні наукових тем, курсових, бакалаврських й магістерських робіт.

Співробітники

завідувачБУРАК Євгенія Ільківназавідувач
старший лаборантБАСА Ольга Ільківнастарший лаборант
старший лаборантВІНЯК Оксана Зеновіївнастарший лаборант
лаборантІВАНУСА Ірина Богданівналаборант

Методичні матеріали

Лабораторні практикуми з різних товарних груп

Дослідження