Лабораторія товарознавчих досліджень економічного факультету

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали
  • Дослідження

Лабораторія товарознавчих досліджень економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка    створена з метою організації експериментальної роботи та практичної апробацій науково-дослідних результатів товарознавчих досліджень.

Формування компетентностей:

  1. Побудова цілісної системи освітнього процесу підготовки бакалаврів і магістрів за ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» напряму «Товарознавство та експертиза в митній справі».
    Забезпечення формування професійних знань й вмінь здобувачів вищої освіти першого і другого рівня застосовувати експериментальні методи дослідження товарів і послуг в підприємницькій діяльності.
  2. Забезпечення формування професійних знань й вмінь здобувачів вищої освіти першого і другого рівня застосовувати експериментальні методи дослідження товарів і послуг в підприємницькій діяльності.

Реалізація спеціальних освітньо-наукових програм з торгівлі, товарознавства та експертизи харчових продуктів (молока питного, меду натурального, кави та кавових продуктів). По завершенні навчання видається сертифікат

Діяльність лабораторії здійснюється таким чином, щоб сформувати професійні компетенції бакалавра і магістра за ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» напряму «Товарознавство та експертиза в митній справі». Реалізація змісту завдань за ОПП лабораторією забезпечується під час проведення лабораторних занять з дисциплін: «Хімія», «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. Непродовольчі товари» «Теоретичні основи товарознавства», «Безпечність товарів», «Безпечність та якість харчових продуктів», «Основи митної експертизи», «Товарні тренди: товарознавство та експертиза», «Експертиза товарів», «Експертиза культурних цінностей», «Міжнародна торгівля та експертиза в міжнародній торгівлі», «Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння» тощо.

Лабораторія долучається до участі в практичній апробації результатів науково-дослідної роботи та співпраці із потенційними замовниками:
а) робота над госпдоговірними тематиками (НДР «Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий захід для підприємств малого бізнесу» з 1.12.21 по 30.04.2022 р. ФОП Задорожна А.М. , м.Умань);
б) лабораторні дослідження якості товарів;
в) підготовка стартап-проектів;
г) надання консультаційних послуг щодо адаптації сучасних методів експериментальних досліджень здобувачам вищої освіти при виконанні наукових тем, курсових, бакалаврських й магістерських робіт.

Співробітники

завідувачБУРАК Євгенія Ільківназавідувач
старший лаборантБАСА Ольга Ільківнастарший лаборант
старший лаборантВІНЯК Оксана Зеновіївнастарший лаборант
лаборантІВАНУСА Ірина Богданівналаборант

Методичні матеріали

Лабораторні практикуми з різних товарних груп

Павлишин М.Л., Бурак Є.І._ХД

сучасна тов. експертиза

сертифікат Бурак

 

Дослідження

Лабораторія надає консультації щодо адаптації сучасних методів експериментальних досліджень здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня при виконанні кваліфікаційних робіт.

Студентка Марців Ірина (група ЕКП-44с), самостійно здійснювала експериментальні наукові дослідження (сенсорний аналіз, визначення пінного числа, рН, стійкості піни, вмісту води і хлоридів) для кваліфікаційної роботи на тему «Товарознавча оцінка вітчизняного ринку зубних паст в Україні» (науковий керівник доц. Луців Н.В.).

У лабораторії товарознавчих досліджень Захаров Максим, студент групи ЕКП-44с, спільно із зав.лаборією Бурак Євгенією та старшим лаборантом Баса Ольгою здійснив експериментальні дослідження для виконання курсової роботи на тему «Аналіз асортименту, оцінка якості рідкого туалетного мила» (науковий керівник доц. Павлишин М.Л.).

Програмними результатами науково-дослідної роботи студента стали: здатність оцінювати безпечність та якість товару за допомогою сучасних методів. У результаті роботи було опановано методики лабораторних досліджень рідкого туалетного мила, зокрема характеристика зовнішнього вигляду, кольору та запаху; визначення вмісту води і летких речовин, рН, колоїдна стабільність, термостабільність тощо.

 

Навчальна лабораторія товарознавчих досліджень економічного факультету (зав.лабораторії Бурак Євгенія Ільківна) є хорошою матеріальною базою для проведення як лабораторних, так і науково-дослідних робіт.

Лабораторна робота з дисципліни «Товарознавство: харчові продути» Захарчина Романа Мироновича, доцента кафедри управління та експертизи товарів, зі студентами 3 курсу групи ЕКП-34с. На занятті за темою «Кава і кавові напої» студенти навчилися застосовувати одержані теоретичні знання. У лабораторних умовах студенти встановлювали відповідність кави і кавових напоїв еталонному зразку, що характеризується сукупністю органолептичних, фізико-хімічних показників, що регламентується національним стандартом. Після лабораторних занять студенти здатні самостійно здійснювати сенсорний аналіз кави за зовнішнім виглядом, кольором, запахом і смаком; визначати вміст екстрактних речовин, вологи, золи, кофеїну, ступеня помелу, тривалість повного розчинення кавових напоїв та його рН.

 

 

 

2021 лабораторія товароз. досліджень ЛНУ

Бартків Ярослав досліджував якість масла вершкового торгових марок «Галичина», «Молокія», «Ферма», де визначав зовнішній вигляд, смак, запах, вологість, сухий залишок, жирність тощо (тема «Товарознавчі аспекти дослідження ринку та якості масла вершкового»). В результаті проведених досліджень студент опанував методологію проведення експертної оцінки якості зазначеного виду молочної продукції. Результати досліджень вразили не лише студента, а й працівників лабораторії та наукового керівника.

Студентка Іванна Панчишин досліджувала ідентифікаційні ознаки та проводила товарознавчу експертизу ювелірних виробів з дорогоцінних металів за темою бакалаврської роботи «Актуальні питання товарознавчої експертизи ювелірних виробів». Одержані знання та навички дана студентка зможе використати при проходження виробничої практики в ломбарді «Благо» ПТ «Донкредит».

Здобувачі вищої освіти групи ЕКП-44с та ЕКП-41з спільно із зав лабораторією Бурак Є. І. та науковим керівником доц. Озимок Г.В., кандидатом технічних наук, проводяться товарознавчі дослідження з метою успішного виконання бакалаврської роботи. Так, студент Подолець Андрій досліджував якісні показники мінеральної столової води вітчизняного виробництва торгових марок «Солуки», «Карпатської джерельної» та «Моршинської» (тема бакалаврської роботи «Товарознавчі аспекти формування ринку та якості мінеральної води»). Дослідження проводились органолептичними, фізико-хімічними методами, що регламентуються діючими нормативними документами.

Україна – привабливий ринок для збуту товарів побутової хімії завдяки мільйонам споживачів і для потенційних інвесторів. Сучасний український ринок побутової хімії має широкий спектр продукції і більшу частку цього ринку становлять синтетичні мийні засоби. Формування ринку мийних засобів відбувається під впливом потреб покупців, вимог ринку, розвитку технології та вимог екологічної безпеки мийних засобів, тому студенти спеціальності 073 «Підприємництво, торгівля та біржова торгівля» приділяють велику увагу дослідженню споживних властивостей цієї групи товарів.

Так, студент групи ЕКП-44с Лядов Юрій в лабораторії товарознавчих досліджень ( зав. лабораторії Буряк Є.І.) в контексті виконання бакалаврської роботи «Формування асортименту мийних засобів та особливості експертної оцінки їх якості, що перебувають під митним контролем Львівської митниці Держмитслужби» (наук. керівник доц., к.т.н. Озимок Г.В.) досліджував якісні показники пральних порошків для кольорового прання вітчизняного виробництва. Результати досліджень будуть апробовані на науково-практичній конференції у формі тез.

Лабораторією розпочато експериментальні наукові дослідження по госпдоговірній темі «Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий захід для підприємств малого бізнесу»