Чаплига Володимир Вячеславович

Посада: асистент кафедри облікових технологій та оподаткування

Електронна пошта: volodymyr.chaplyha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Курси

Публікації

№  з/п Назва праці Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших К-ть друк. арк. Прізвища співавторів
1. Risk-oriented planning of the internal auditing of an economic agent using the fuzzy-multiple approach Modern innovations and promising ways of development of culture and science. Proceedings of the ХХXI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. P. 45-49.
URL: https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/

Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.31

0,27  
2. Аудит GRC процесів в системі управління єфективністю банку The newest problems of science and ways to solve them. Proceedings of the ХХX International Scientific and Practical Conference. Helsinki, Finland. 2022. P. 59-62.

URL: https://isg-konf.com/the-newest-problems-of-science-and-ways-to-solve-them/
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.30

0,18  
3. Intelligent technologies for filling gaps in the data tables of audit objects Proceedings of the 25th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 13-14, 2022, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr. – Ostrava: VŠB-TU. – 2022. – P. 19-26. 0,22

0,11

Abashina N. M.
4. Optimization of product quality audit in conditions of digitization

 

Proceedings of the 25th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 13-14, 2022, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr. – Ostrava: VŠB-TU. – 2022. – P. 33-38. 0,21

0,1

Andrushko R.
5. Automated system for non-destructive testing of pipes and extended solid structures in agro-industrial complex Catalogue of innovation developments / editorship by V.V.Snity nskyy, I.B.Yatsiv. 22 issue. Lviv: LNAU, 2022. P. 93-95. 0,14

0,6

Prytuliak Y. H.
6. The Electric Scanning Method and Digital Device for Nondestructive Testing of Nodes Made of Electrically Conductive Materials Catalogue of innovation developments / editorship by V.V.Snitynskyy, I.B.Yatsiv. 21issue. Lviv: LNAU, 2021. P. 88-89. 0,1

0,03

Prytuliak Y. H.
7.  Управління економічною безпекою     в агропромисловому комплексі.

 

 

Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти :     матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною

участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту     (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС,     2021. С. 198-201.

0,12 Чаплига В. М.
8. Advanced Methods and Means of Authentication of Devices for Processing Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2020, #42, P. 205-228

(Scopus)

1,00

0,25

Nyemkova, E., Ministr, J.
9. Real-time authentication of electronic devices in cyber-physical systems

 

2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings, 2019, P. 589–592

(Scopus)

0,21

0,04

Nyemkova, E.Vojtusik, S.Ragulin, A., .Chaplyha, V.M
10. Система інтерактивної термінологічної підтримки

підготовки фахівців

Інноваційні технології  у розвитку сучасного суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,  18–19 квітня 2019 року [Наукове електронне видання на dvd] / НУ «Львівська політехніка». Львів, 2019. – C. 353-354. 0,1

0,05

Абашина Н.М.
11. 3.3. Розвиток методичних засад управління ризиками банків і банківських груп.

С. 328-348.

Оцінка якості трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського.  — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. — 511 с.

Монографія.

24,00

0,6

Удосконалені методи моделювання та інтегрованого управління ризиком-шансом трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни
12. Development of the management system of Ukraine’s enterprises in the conditions of the digital economy Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. – Poznań: WPP. – 2018. – nr 76. – P. 37-55. – ISSN 0239-9415

Іноземне періодичне наукове видання

 

0,9

0,3

V.M. Chaplyha,

O. Beley

13. A Management of Keys of Data Sheet

in Data Warehouse

Proceedings of the 21th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2018. – P. 15-30. – ISBN 978-80-248-4196-0

Наукове видання

0,8

0,4

O. Beley
14. Models and Information Technologies to the Organization of Risk Management System in Banks of Ukraine Proceedings of the 21th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2018. – P. 85-93. – ISBN 978-80-248-4196-0

Наукове видання

0,76

0,3

N. Abashina
15. The Models and Information Technologies of the Risk-oriented Assessment of the Banks’ Performance Proceedings of the 21th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2018. – P. 131-140. – ISBN 978-80-248-4196-0

Наукове видання

0,8

0,4

N. Melnik
16. Selecting of the approaches to operational risk assessment in bank Proceedings of XХІ International scientific conference «Practical applications of research findings in Europe and worldwide» June 1, 2018 Morrisville, USA. Morrisville: Lulu Press, 2018. P. 48-50. 0,09  
17. Моделювання витрат на контрольні процедури в системі ризик-орієнтованого управління ефективністю банку Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року / ДВНЗ «Університет банківської справи». Львів, 2018. – С. 81-82. 0,11  
18. The two-criteria model selection of bank’s approach to operational risk assessment Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХІХ Міжнародного науково-практичного форуму, 19 – 21 вересня 2018 р. -Львів: Ліга-Прес, 2018. – С. 58-62. 0,23  
19. Инновации, вызовы и шансы организации системы управления рисками в банках Украины. Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей IХ международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 25-26 октября 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2018. – С.161-166.

Наукове видання

0,31  
20. Forecasting method for stochastic time series with varying dispersion Paper from the VII Inter University Conference of Students and Young Scientists “Engineer of XXI Century”. – Bielsko-Biala, University of Bielsko-Biala, 2018. – С. 372-374.

Тези

0,21

0,1

Nyemkova E.
21. 5.5. Удосконалення кластерного підходу до моделювання ризик-орієнтованої оцінки стейкхолдерами та визначення шляхів підвищення ефективності банківського сектору країни.

С. 393-413.

 

 

 

 

 

Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія і моделювання: монографія /авт. кол.; за ред. док-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 488 с. Монографія. 23,00

1.0

 
22. The Application of Neural Networks for the Intelligent Analysis of Multidimensional Data Proceeding of the 4th International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T`2017). – Kharkiv: IEEE. – 2017. P. 96-99.

(Scopus) – 2018. – P. 400-404.

EEE Xplore Digital Library)

0,17

0,08

O. Beley
23. Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням ризику Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі : [Зб. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Вип. 2 (124). – 2017. – C. 133-137. Фахове видання 0,50

0,25

Рисін В.В.
24. The Synergistic Effects in the Process Management of Trading Information Systems Proceedings of the International Conference System Approaches’16 – Responsible development of systems. – Prague: Oeconomica. – 2017. P. 25-34.

(Web of knowledge by Thompson Reuters and SCOPUS).

0,42

0,21

O.I. Beley,
25. Digital transformation of Ukraine and Czechia: Perspectives and Risks Proceedings of the 20th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 9-10, 2017, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2017. – P. 141-152. – ISBN 978-80-248-4089-5

Наукове видання

0,5

0,25

N. Abashina
26. Кластерный подход к оценке эффективности деятельности банков Украины с учетом рисков Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей восьмой международной конференции по вопросам банковской экономики, УО Полесский государственный университет, Пинск, 27-28 апреля 2017 г. / под ред. д.э.н., проф. К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ. – 2017. – С. 179-181. – ISBN 978-985-516-475-4

Наукове видання

0,13  
27. A Management of Cloud Services in Social-Economic Systems Proceedings of the 20th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 9-10, 2017, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2017. – P. 33-45. – ISBN 978-80-248-4089-5

Наукове видання

0,5

0,25

O. Beley
28. Моделювання впливу сукупного ризику на ефективність функціонування банку Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13.05.2016 р.] / за редакцією д.е.н., проф. Б.Ю. Кишакевича. – Дрогобич: ДДПУ ім. І.Франка. – 2016. – С. 95-99. Наукове видання. 0,21  
29. Інформаційні системи в управлінні економічною безпекою Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-методична конференції Форум молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”, м. Тернопіль, 21-22 жовтня 2016 року. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя. – 2016. – С. 115-117. 0,13  
30. An Intelligent Information Technology in the Management of Trading Enterprises Proceedings of the 19th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 13-14, 2016, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2016. – P. 187-203. – ISBN 978-80-248-3970-7

Наукове видання

0,66

0,33

Beley O.
31. Information Systems in Economic Security Management Proceedings of the 19th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 13-14, 2016, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2016. – P. 151-160. – ISBN 978-80-248-3970-7

Наукове видання

0,54

0,25

Chaplyha V.M.
32. Інформаційні технології в системах управління економічною безпекою Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: [матеріали XV Міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 4–8 липня 2016 року] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка; Національна академія управління ; Міжнародна академія

інформатики. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 37-40. ISBN 978–617–7386–02–4

Наукове видання

0,22

0,11

Абашина Н.М.
33. Operational Risk Management System for Bank

 

Proceedings of the 18th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 8-9, 2015, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2015. – P. 187-198. – ISBN 978-80-248-3820-5

Наукове видання

0,47  
34. Software Tools in System of Operational Risk Management in Bank Proceedings of the 18th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 8-9, 2015, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2015. – P. 199-208. – ISBN 978-80-248-3820-5

Наукове видання

0,27

0,12

V.M. Chaplyha
35. Technique of Measuring of Identification Parameters of Audio Recording Device Proceedings of the 18th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, October 8-9, 2015, Ostrava, Czech Republic / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2015. – P. 209-218. – ISBN 978-80-248-3820-5

Наукове видання

0,27

0,09

E. Nyemkova, Z. Shandra
36. Система ситуаційних експертно-аналітичних центрів для Національного банку України Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць). – Львів: ІРД НАН України. –2014. – Вип. 1 (105). – С. 573-579. -ISSN 2071-4653.

Фахове видання.

0,28

0,14

Чаплига В.М.
37. Системно-нормативный подход к понятию риска функционирования банка Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей пятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики / Под редакцией д.э.н., проф. К.К. Шебеко. -Пинск: ПослесГУ. -2014. – С. 141-145. – ISBN 978-985-516-327-6

Наукове видання.

0,25  
38. The expert and analytical system of decisions support for the National bank of Ukraine Proceedings of the 17th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2014. – P. 32–37. – ISBN 978-80-248-3223-4.

Наукове видання.

0,25

0,12

V.M. Chaplyha
39. Protecting biometric template in authentication protocols of computer networks of bank Proceedings of the 17th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2014. – P. 48–53. – ISBN 978-80-248-3223-4.

Наукове видання.

0,25

0,12

E. Nemkova
40. Системно-нормативний підхід до визначення понять ефективності функціонування банку Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Видавничій дім “Гельветика”. – 2014. –С. 95-98. 0,24
41. Система експертно-аналітичної підтримки рішень для Національного банку України Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та

освіті : [матеріали XІII міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 30 червня – 4 липня 2014 року] / за наук. ред.

д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К. : Національна академія

управління, 2014. – С. 13-17.

ISBN 978–966–8406–88–1

Наукове видання.

0,25

0,12

Абашина Н.М.
42. Інтерактивний міжнародний словник-довідник на законодавчому термінополі України та Європейського Союзу Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – 2014. – С. 151-154. 0,27
43. Система управління операційним ризиком в забезпеченні безперервного ефективного функціонування банку Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ: УБС НБУ. -2014. – С. 253-254. 0,11
44. 2.3.         Методи оцінки та підвищення ефективності діяльності банків України з урахуванням ризику.

2.4.         Удосконалення системи управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банків

Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті / за заг. ред. д.т.н., проф. В.М. Чаплиги. К.: УБС НБУ, 2013. С. 62-70. ISBN: 978-966-484-197-6 Монографія.

 

13,25

0,83

 
  2.5.         Нечітко-множинний підхід до комплексної оцінки ризиків об’єктів внутрішнього аудиту банку.      
45. Information security of system of continuous internal monitoring and auditing in bank Proceedings of the 16th International Conference on IT for Practice, VŠB-Technical University of Ostrava, / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. – Ostrava: VŠB-TU. – 2013. – P. 72–77. – ISBN 978-80-248-3223-4.

Наукове видання.

0,25

0,12

S. Ivanyshyn
46. Methods and results of evaluation efficiency banks’ activities with allowance for risk

Р. 59-66

Management and Develoment of Financial Systems in Eastern European Countries: Current State and Problems / Scientific Editors: P. Bula, Ph.D., Prof. O. Drugov, J. Fudalinski, Ph.D. – Cracow: CSB-CUE. -2013. –Р. 59-66. -ISBN: 978-83-932796-2-3.

Монографія.

 

16,38

0,39

 
47. 3

41

Підвищення ефективності діяльності банку на основі GRC підходу Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, приуроченої до Дня банківського працівника “Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України”. – Київ: УБС НБУ. – 2013. – С. 260-262. 0,21
48. Тривимірний аналіз ефективності управління діяльністю банків з урахуванням ризику Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин”. – Сімферополь: ТНУ ім. В.І. Вернадського. – 2013. – С. 323-325. 0,22  
49. Безперервний аудит GRC процесів в системі управління ефективністю банку Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку”. – Сімферополь: ДІАЙПІ. – 2013. – С. 181-183. 0,21  
50. Структурно-нормативний підхід до понять банківської системи України Збірник тез доповідей ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, приуроченої до 5-ти річчя кафедри БС ІМПО УБС НБУ “Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України”. – Київ: УБС НБУ. – 2012. – С. 135-137. 0,12
51. Оцінка ефективності діяльності банків у 2009-2011 роках Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем”. – Луцьк: ЛНТУ. – 2012. – С. 311-312. 0,07
52. Ситуаційно-аналітичний центр керівництва міст-метрополій

 

Metropolie pogranicza polsko-ukraińskiego / Prz. Rady prof. nzw. dr hab.  Zbigniewa Makiely. – Jaroslaw: PWSZ im. ks. B. Markiewicza. – 2010. – Р. 23-32. –ISBN: 978-83-881-3922-2.

Монографія.

11,34

0,27

 
53. Методи професійного відбору та підготовки кризових менеджерів банківських установ Матеріали X Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. -2010. – С. 262-263. 0,09

0,03

Чаплига В.М., Абашина Н.М.
54. Методи та програмно-інформаційні засоби автоматизації внутрішнього аудиту банку Матеріали X Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. -2010. – С. 255-256. 0,08

0,04

Іванишин С.Т.
55. Стратегія ефективного управління змінами в банку Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2010. – С. 125-126. 0,07

0,04

Кирушко А.Б.
56. Методи нечіткої логіки в задачах планування ризик-орієнтованого аудиту Матеріали VIII Міжнародної наукової студентської конференції «Прикладні задачі математики в механіці, економіці, екології». Севастополь: ХНУ. – 2010. – С. 148-152. 0,23

0,11

Кирушко А.Б.
57. Нечітко-множинний підхід до планування внутрішнього аудиту банку Тези Міжнародної науково-технічної конференції “ШІ. ІС-2008”. Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”. – 2008. – С. 276-280.

 

0,22

0,1

Лукасевич Б.В.
58. Планування внутрішнього аудиту банку на основі оцінки ризиків Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ. – 2008. – С. 108-109. 0,09
59. Модель інтегральної оцінки ризиків в задачах планування внутрішнього аудиту банку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції магістрів та студентів “Облік, аналіз і аудит: теорія, практика, перспективи”. Мелітополь: ТДАТУ. – 2008. – С. 158-162. 0,23
60. Заповнення пропусків в таблицях даних за допомогою нейроподібних мереж машини геометричних перетворень Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали Міжнародної конференції. – Євпаторія: ХНТУ. – 2008. – Том 3 (частина 2). – С. 104–109.

 

0,21

0,07

Ткаченко П.Р., Ткаченко Р.О.
61. Автоматизация ежегодной оценки выполнения государственными служащими НБУ своих должностных обязанностей и заданий Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы: сборник научных статей первой Международной конференции, Пинск, 10-11 мая 2007г.: в 4 ч. Ч.4. / редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2007. – С. 127-131. 0,2

0,1

Чаплига В.М.
62. Програмно-інформаційне забезпечення системи якості внутрішнього аудиту банку Матеріали VIII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2007. – С. 304.

Тези

0,05
63. Інтерактивні сервіси веб-порталу Університету банківської справи Національного банку України Матеріали VIII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2007. – С. 311.

Тези

0,05

0,02

Чаплига В.М.
64. Корпоративна система автоматизації процедур підбору та докваліфікації персоналу банку Матеріали VII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2006. – С. 254.

Тези

0,06

0,03

Іванюк І.Л.
65. Програмне та методичне забезпечення системи якості внутрішнього аудиту банку Матеріали VII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2006. – С. 250. 0,05
66. Програмно-інформаційний комплекс оцінювання виконання держслужбовцями НБУ посадових обов’язків Матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2005. – С. 178.

Тези

0,05

0,02

Яцковець А.В.
67. Інтерактивний словник-довідник для веб-порталу Національного банку України Матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2005. – С. 186.

Тези

0,05

0,02

М.В. Чаплига
68. Система оперативного тестування банківських працівників та студентів економічних спеціальностей Матеріали V Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків: ХНУ. – 2004. – С. 212.

Тези

0,05

0,01

Р.Б. Бакаїм, О.Л. Крамар

Розклад