СТРАХУВАННЯ

Тип: Нормативний

Кафедра: облікових технологій та оподаткування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Любенко А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Чаплига В. В.

Опис курсу

Метою дисципліни «Страхування» є оволодіння студентами теоретичних
основ та набуття практичних навичок застосування методичних прийомів в галузі
страхування (особистого, майна, відповідальності та ризиків). Страхування є
важливою складовою ринку фінансових послуг, яка є значним маркером його
розвитку та стану економіки в цілому.

Рекомендована література

1. Конституція України.
2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності”.
3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття”.
4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням”.
5. Закон України “Про зайнятість населення”.
6. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування”.
7. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
8. Закон України “Про страхування”.
9.Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг”
10.Вовчак О.Д. Страхування, навчальний посібник, Львів, 2006

11.Журавка О.С., Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. Страхування, навчвльний
посібник, Сусм -2020.
12. Кульчицький Б. В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія,
типологізація. Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,
2003. – 352 с.
13. Мосійчук Т. Стан та розвиток ринків фінансових послуг в Україні //
Страховий ринок України. — 2004. — С. 34-51.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму