Козьмук Наталія Ігорівна

Посада: доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): (067) 3929738

Електронна пошта: nataliia.kozmuk@lnu.edu.ua

Профіль ORCID:

Наукові інтереси

 

 • діяльність суб`єктів малого підприємництва;
 • соціальне забезпечення, державна соціальна політика;
 • податкова система;
 • бюджетна система;
 • корпоративна соціальна відповідальність.

Курси

Публікації

 1. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол. ; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 287 с.
 2. Кліпкова О. І. Козьмук Н. І.Історичні передумови розвитку та аспекти формування ефективної програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні : колективна монографія «Економіко-правові засади економічного зростання у посткризовий період» Академія економічних наук України: Черкаси : 2021. С.148-161
 3. Козьмук Н.І. Поглиблення проблеми соціальної нерівності Україні в умовах війни: колективна монографія «Стратегія сучасного розвитку України: синтез правових, освітніх та економічних механізмів» НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Чернігів, 2022, с.253-268 DOI:https://doi.org/10.54929/monograph-12-2022-06-02
 4. Козьмук Н.І. The main trends in the development of social mobility as a result of social management: міжнародна колективна монографія «Innovative Management of Business Integration and Educftion in Transnational Economik Systems» : Батумський університет навігації, Батумі, Грузія: 2023. с. 267-275 ISBN 978-9984-891-26-2.
 5. Іваночко І., Одрехівська І., Козьмук Н., Дияк І., Міщук Н., Фургала Ю. Дуальна форма здобуття вищої освіти: європейський досвід, український контекст та практики реалізації в Львівському університеті / І. Іваночко, І. Одрехівська, Н. Козьмук, І. Дияк, Н. Міщук, Ю. Фургала; за ред. І. Одрехівської. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 139 с.
 6. Лісовська, Л., Мрихіна, О., Теребух, А.,  Козьмук, Н. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ РЕГІОНУ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice3(44), 122–131. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3720. ( Web of sciens)
 7. Кузнєцова А. Я., Козьмук Н. І., Кліпкова О. І., Стецевич А. І. Структурна парадигма інноваційно-інвестиційного партнерства. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2021. Т.2 . № 37. – С. 351-361( Web of sciens)

  8. Канцір В.І., Козьмук Н.І., Сорока С.О., Марко С.І., Ряшко О.В., Канцір І.А. Процесуальна участь банків у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії «Моніторинг банківських рахунків»  Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2021. Т. 4 №39. – С.21-28 ( Web of sciens) https://orcid.org/0000-0002-3689-4697

  9.Козьмук Н.І. Вплив соціально-економічних показників на динаміку соціальної нерівності та бідності в Україні. Журнал «Наукові інновації та передові технології». Серія Економіка.  Випуск №1 ( 15) 2023 , с. 239-256. Київ 2023. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-1(15)                  10. Козьмук Н.І. ВИЗНАЧЕННЯ І ФОРМУВАННЯ  КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Modern engineering and innovative technologies. Випуск №25, с. 71-74 2023     ISSN (Online): 2567-5273                                                                                                                         11.   Козьмук Н.І. АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ. Мультидисциплінарний міжнародний журнал «Věda a perspektivy» Номер державної реєстрації у Міністерстві культури Чехії: E 24142                                                                                                   12. Кадикало О.І., Козьмук Н.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ. “Наукові інновації та передові технології”. Випуск №6(20) 2023, с. 323-334
  13. Козьмук Н.І. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ, ЯК СКЛАДОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ. « Наука і техніка сьогодні» . Випуск № 9(23) 2023, с. 184-195                                                          14. Козьмук Н.І., Шегинська Н.З. ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ З ЕНДАВМЕНТ- ФОНДАМИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. «Актуальні питання у сучасній науці» . Випуск№ 8 (14) , 2023, с.69-81             15. Козьмук Н.І. СИНЕРГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ЕНДАВМЕНТ-ФОНДАМИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СУМАРНОГО ЕФЕКТУ У ВИКОРИСТАННІ ЦІЛЬОВОГО КАПІТАЛУ. «Ефективна економіка» № 8, серпень 2023 , електронне видання.                                                                                        16. Козьмук Н.І. РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ФОРМУВАННІ ЦІЛЬВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ. “Інвестиції: практика та досвід” №  17, вересень 2023 р., с. 77-82

 

 

Розклад