Ноздріна Лариса Василівна

Посада: доцент кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Наукові дослідження в сфері: проектного менеджменту (зокрема в ІТ),економіці (зокрема в Industry 4.0, економіці щастя), e-learning

Курси

Публікації

Загальна кількісь публікацій: 138, підручники (1), посібники (3), зокрема з грифом МОН:

 • Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник для студентів ВНЗ. За заг. ред. Л.В. Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с. ISBN 978-966-611-01-0030-4. Затвержено МОН України,гриф МОН (лист 1/11 -3063 від 13.04.2010 )
 • Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: навчальний посібник. За заг. ред. Л. В. Ноздріної. Львів, СПОЛОМ, 2014.- 304 с.ISBN:978-966-665-955-5, гриф МОН (N 1/11-8131 від 29.08. 11).

монографій (7), зокрема:

 • Ноздрина Л., Семенюк А. Управление ERP-проектами на предприятиях торговли : монография / Л. Ноздрина, А. Семенюк. – Саарбрюкен (Saarbrücken): Lap Lambert Academic Publishing, 2014. – 120 с. (1-70 с.)

Біографія

Освіта

 • Диплом з відзнакою Ч 582211 29 червня 1974 році економічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації» , кваліфікація: інженер-економіст (.
 • Диплом кандидата економічних наук ДК 011374та наук 4 липня 2001 р.
 • Атестат доцента кафедри інформаційних технологій у менеджменті від 18 лютого 2003 р.

 

Досвід роботи

 • 1974-1983-інженер, старший інженер відділу експлуатації ЕОМ Львівського обласного статистичного управління.
 • З 1983 – 1992 р. завідувач сектором інформаційних систем обчислювального центру Львівського торговельно-економічного університету.
 • 1992 -2016 рр. Львівський торговельно-економічний університет:  асистент, доцент, професор кафедри інформаційних систем в управлінні.
 • Вересень 2006 р.- вересень 2016 р. Доцент кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (Львівський торговельно-економічний університет), з Реалізовано 3 проекти по запровадженню дистанційного навчання у виші на платформі MOODLE.
 • Вересень 2016 – травень 2022. Університет банківської справи: професор, доцент кафедри кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки.
 • Травень 2022 – досі. Львівський національний університет ім. І.Франка, доцент кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій.

 

Наукова робота:

 • 3 захищених аспірантами кандидатські дисертації ( 2011, 2013, 2014 рр.).

Наукові конференції

 • Постійний учасник міжнародної науково-практичної конференціїї “Управління проектами: стан і перспективи”. – Миколаїв ( з 2010 по теперішнsй час), Міжнародної науково-практичної конференції «Project, Program, Portfolio Management. P3M» (Одеса) ( з 2018 р.), «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір», Львів (з 2017 р.).
 • За 2020 р. прийняла участь в міжнародних науково-практичних конференціях «Щастя та сучасне суспільство» (Львів, 20-21 березня 2020 р.), «INTERNATIONAL ECONOMIC AND POLITICAL RELATIONSHIPS UNDER COVID-19: EXPERIENCE OF CHINA AND UKRAINE» (Lanzhou – Kyiv, 3.09.2020), “Управління проектами: стан і перспективи” (Миколаїв, 8.09.2020), «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (21 травня 2020 р., 20 травня 2021 р.).

Керівництво студентською науковою роботою

Загальна кількість студентських науково-пошукових робіт  поданих на конкурс МОН за 2019-2022: 8). Всі студенти зайняли 1-2 місця в 1-му турі конкурсу (на рівні ВНЗ).

У 2021 р. за результатами конкурсу науково-пошукових робіт МОН України (2-й тур) за напрямом «Управління проектами і програмами» студенти Дявіл А., Лисак В. нагороджені дипломами 3-го ступеню, а Фалат М.  – грамотою за найкращий волонтерський проект.

Загальна кількість студентських наукових публікацій (18 публікацій за  2019 -2022 рр.)

Участь відкритому конкурсі проектів до дня проектного менеджера в Університеті безпеки життєдіяльності з 2016 р. по теперішній час. Підготовано 5 студентських проектів до участі в конкурсі (2019-2021 рр.) (1  студент посів 1-ше місце, ще двоє- 2-гі місця).

 

Навчально-методична робота поводилась (станом на 2022 р.) за такими дисциплінами (лекції, практичні, практика, наукове керівництво): бакалаврат: «Управління проектами інформатизації»; «Професійний тренінг»; «Професійний бізнес-кейс», виробнича практика; магістратура: «Інтелектуальні системи бізнес-аналізу та прогнозування (рівень Б)», переддипломна практика, дипломні роботи магістрів.

 

Участь у програмах, конкурсах, рецензуванні наукових статей і проектів:

 • Спікер навчального курсу “Власна справа” для ветеранів АТО в рамках проєкту «VETERAN START-UP EDUCATION” Університету банківської справи (травень 2021 р.).
 • Організатор співпраці Університету з ТОВ «БІЗНЕСДЖЕТПРО» і участі викладачів у тренінгу ” Odoo /BJet- інноваційні інструменти для управління бізнесом” (травень-червень 2021 р.).
 • PC member for the 4th International Workshop (MROL) at the ICTERI 2020 Conference.
 • Член журі відкритого конкурсу проектів в Університеті безпеки життєдіяльності з 2016 р. по теперішній час

Розклад