Панковець Марта Петрівна

Посада: доцент кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Макроекономічний аналіз. Особливості ринкової трансформації економіки України. Роль інституційного середовища в економічному розвитку держави. Європейські цінності в світовій та українській економічній науці. Міжнародна економіка в ХХІ столітті під впливом нових геополітичних тенденцій.

Курси

Публікації

 1. Макроекономіка: навч. посібник / авт. кол.; за ред. Т. С. Смовженко і Г. Я. Стеблій. − К.: УБС НБУ, 2008. − 463 с. (співавторство).
 2. Панковець М.П. Регулятивна роль держави у розвитку підприємництва /Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка. Економічні науки. Випуск 12. Том 1. Кам’янець-Подільський: «Медобори», 2017. – С.256-263.
 3. Панковець М.П., Берегова Г.І. Деякі аспекти дослідження ринку праці в умовах ринкової трансформації економіки України /Марта Петрівна Панковець, Галина Іванівна Берегова //Вісник соціально-економічних досліджень.: зб. наук. праць; за ред. М.І.Звєрякова (гол.ред.) та ін. Випуск 1(65). – Одеса: Одеський національний економічний університет.- 2018. – С.16-23.
 4. Кейнсіанство і монетаризм як теоретико-методологічні концепції у формуванні фінансово-кредитної системи / Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика. Колективна моногафія. ISBN 978-617-7669-58-5. –  Центр фінансово-економічних досліджень. – Полтава, 2019 (співавторство).
 5. Панковець М.П. Інноваційний розвиток: проблеми України в контексті світових тенденцій /Марта Петрівна Панковець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».: зб. наук. праць. Випуск 34/2019. – Херсон: Херсонський державний університет. – – С.109-112.
 6. Стеблій Г.Я., Панковець М.П., Калинець К.С. Проблеми зайнятості населення і безробіття у вітчизняній економіці // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 14. – Кам’янець-Подільський: «Медобори», 2019. – С.387-394.
 7. Стеблій Г.Я., Панковець М.П.,Калинець К.С. Проблеми розвитку економічної теорії як теоретико-методологічної основи економічної науки // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам’янець-Подільський: «Медобори», 2020. – С.56-64.
 8. Панковець М.П. Роль земельної реформи в наближенні до галузевих стандартів ЄС та продовженні ринкової трансформації економіки України // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам’янець-Подільський: «Медобори», 2021.

Біографія

Народилася у Львові в 1971 році. Закінчила Львівську СШ №87. Із 1988 року навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Економічне і соціальне планування”. Закінчила університет  у 1993 році, отримавши кваліфікацію “економіст”. У цьому ж році стала аспіранткою кафедри економічної теорії Львівського державного університету імені Івана Франка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування фінансової інфраструктури в умовах перехідної економіки України» під науковим керівництвом проф. Ватаманюка З.Г. у 1997 році.

Із 1997 року працювала в Львівському банківському коледжі НБУ, згодом Львівському банківському інституті НБУ та Університеті банківської справи НБУ, на кафедрах математики і статистики (завідувач – проф. Бобик О.І.), економічної теорії (завідувач – проф. Стеблій Г.Я.), цифрової, міжнародної економіки та кібербезпеки (завідувач – проф. Хмеплярчук М.І.). Отримала вчене звання доцента в 2005 році.

Із 2022 року працюю на посаді доцента кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій (завідувач – проф.. Хмелярчук М.І.) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Впродовж усіх років науково-педагогічної діяльності виконувала обов’язки куратора студентських груп, профорга, займалася професійною орієнтацією з абітурієнтами навчального закладу. Брала активну участь у багатьох проведених  наукових, організаційних та культурно-виховних заходах.

Методичні матеріали

 • Методичні рекомендації щодо підготовки і виконання курсової роботи з макроекономіки та мікроекономіки для студентів першого курсу усіх форм навчання напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”; галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» – Львів: Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 36 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки і виконання курсової роботи з макроекономіки та мікроекономіки для студентів першого курсу усіх форм навчання напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”; галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» – Львів: Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 36 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки і виконання курсової роботи з макроекономіки та мікроекономіки для студентів першого курсу усіх форм навчання напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”; галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» – Львів: Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 36 с.

Розклад