Лабораторія технологічних процесів і технічних засобів обробки інформації

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Завідує – Белей І. М.

0679284488

Лабораторія технологічних процесів і технічних засобів обробки інформації є навчально-допоміжним підрозділом. Основні функції:
– навчально-практичне забезпечення розрахункових робіт студентів;
– навчально-методична допомога студентам під час виконання індивідуальних завдань, курсових та магістерських робіт;
– організація та забезпечення науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
– методична допомога та забезпечення самостійної роботи аспірантів економічного факультету;
– допомога викладачам із питань організації, планування і методики проведення навчальних, практичних та лабораторних занять;
– сприяння виконанню дисертаційних досліджень та науково-дослідних бюджетних тем.

Співробітники

завідувачБЕЛЕЙ Ірина Михайлівназавідувач