Міжнародна співпраця і професійний розвиток викладачів кафедри маркетингу

24.04.2024 | 21:06

Доцент кафедри маркетингу Врублевська О. В. взяла участь у піврічному курсі професійного розвитку для викладачів закладів вищої освіти «Освіта для сталого розвиту (ОСР) у вищій освіті» («Education for Sustainable Development (ESD) in Higher Education»), що реалізовувався в рамках Програми Балтійського Університету (Baltic University Program – BUP) з 11.09.2023 р. по 19.03.2024 р. Успішне опанування програми курсу в обсязі 5 кредитів ЄКТС (133 год.) підтверджено сертифікатом Центру навчання впродовж життя Університету «Академія Обу», Фінляндія.

Організатор курсу − BUP Finland, що є Асоційованим секретаріатом і Національним центром Програми в Фінляндії. Він розміщений на базі Центру навчання впродовж життя Університету «Академія Обу» (Åbo Akademi University) в м. Турку.

Тридцять викладачів різних дисциплін були відібрані з понад сімдесяти заявок з університетів Швеції, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та України, включених до мережі BUP, хоча кількість тих, кому вдалося повною мірою успішно і вчасно виконати програму і отримати сертифікат є меншою.

Курс передбачав онлайн-навчання і академічну мобільність для участі у семінарах, які проводилися висококваліфікованими тренерами у Варшавській школі економіки (м. Варшава, Республіка Польща, 17-19.03.2024 р.) і Ризькому технічному університеті (м. Рига, Латвійська Республіка, 27-29.09.2023  р. https://econom.lnu.edu.ua/news/osvita-dlia-staloho-rozvytku-profesiynyy-rozvytok-vykladacha-i-pidhotovka-marketolohiv ). Крім того, кожен учасник виконував і презентував індивідуальний проєкт, спрямований на розвиток власного викладання і досліджень. Проєкт доц. Врублевської О. В. був присвячений розвитку компетентностей для сталого розвитку в майбутніх маркетологів у процесі опанування ними дисципліни «Соціально-етичний маркетинг», маркетингу для суспільства. Зокрема, серед вимог, які висуваються сьогодні до професійної діяльності, є здатність маркетологів сприяти досягненню Цілі сталого розвитку 12 «Стале виробництво і споживання».

Програма Балтійського Університету − це інноваційна мережа з майже 100 закладів вищої освіти. BUP пропонує багато цікавих заходів − конференцій, стажувань, навчань − для всієї академічної спільноти – студентів, аспірантів, викладачів, підтримуючи досконалість у викладанні і дослідженнях. Рекомендуємо слідкувати за новинами і використовувати можливості співпраці, які колектив нашого університету має завдяки статусу Львівського національного університету імені Івана Франка як учасника цієї програми.

Vrublevska O. Certificate BUP

Підготувала О. Врублевська