Участь студентів кафедри статистики у міжнародній науковій конференції

21.11.2020 | 17:43

20 листопада 2020 р. на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у дистанційній формі на платформах Zoom та MS Teams відбулася XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ».

Студенти освітніх програм «Економічна аналітика та бізнес-статистика» та «Економіка та правове регулювання в бізнесі» кафедри статистики виступили на конференції з пізнавальними доповідями та презентаціями про:

  • відкриті дані для прийняття рішень у бізнесі;
  • сучасні програмні продукти і веб-додатки для роботи з даними, їх структуру та візуалізацію;
  • хибні кореляції і коректну побудову рейтингів у зовнішній торгівлі та індустрії краси.
Обмін новими знаннями і результатами досліджень виявився дуже цікавим і корисним.

Про цю новину можна прочитати також і на сторінці Фейсбук.