Кафедра статистики

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

Вітаємо на сторінці
КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ!

  • Коротка історія кафедри
  • Наукові інтереси
  • Випускники кафедри
  • Графік консультацій викладачів
Місія:

підготовка висококваліфікованих фахівців з економіки, аналітики та правового регулювання в бізнесі, здатних до професійної мобільності та постійного вдосконалення

Ціль:

забезпечення міжнародних стандартів якості підготовки фахівців економіки, аналітики даних та права в бізнесі


КАФЕДРА ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

Бакалаврат (на базі загальної середньої освіти або диплому молодшого спеціаліста)

презентація

ОПП-2023   (Рецензії | Договори | Результати опитування здобувачів)

презентація

ОПП-2023    (Рецензії | Договори | Результати опитування здобувачів)

Магістратура (на базі диплому бакалавра)
 • «Економічна аналітика та бізнес-статистика» – у співпраці з ІТ-кластером м.Львова, ГУС у Львівській області і випускниками кафедри

презентація

ОПП – 2023 (оновлена)

 • «Економіка та правове регулювання в бізнесі» – з 2022 р. міждисциплінарна програма економічного та юридичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка

презентація

ОПП -2023 (оновлена)     (Рецензії | Договори | Результати опитування здобувачів)


Довідково –  Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка


НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ СТАТИСТИКИ – ВПЕВНЕНИЙ КРОК У МАЙБУТНЄ!

Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 14 досвідчених викладачів (професорів, доцентів і асистентів), які поєднують наукову і навчальну діяльність з професійною практикою, мають досвід роботи в державних і приватних компаніях у галузі збору, обробки та аналізу інформації, реалізації міжнародних і регіональних проектів з питань економіки, статистики та аналітики бізнес-середовища, ринків праці та освітніх послуг, соціальної сфери розвитку.

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

Стратегія розвитку кафедри статистики до 2025 року

Місія кафедри

Підготовка високваліфікованих фахівців з економіки, аналітики та правового регулювання в бізнесі, здатних до професійної мобільності і постійного вдосконалення.

Візія

Забезпечення найвищої якості у наукових дослідженнях і навчанні на основі новітніх статистичних та інформаційно-аналітичних технологій і міждисциплінарності

Стратегічні цілі розвитку кафедри

Навчання

1. Забезпечення найвищої якості підготовки фахівців з економіки відповідно до міжнародних стандартів, кращих вітчизняних і зарубіжних практик навчання в умовах розвитку цифрового суспільства та міждисциплінарності.

Наукові дослідження

2. Підвищення ефективності наукових досліджень кафедри через проектну діяльність та їх взаємозв’язок з потребами стейкхолдерів Університету.

Міжнародне співробітництво

3. Розвиток різних форм міжнародного співробітництва для забезпечення найвищих стандартів якості в освітній, науковій та інших видах діяльності.

Маркетингова та інші види діяльності кафедри

4. Диверсифікація маркетингової діяльності кафедри з метою популяризації та підвищення конкурентоспроможності її освітніх і наукових продуктів.

Заходи щодо реалізації стратегічних цілей розвитку кафедри

Стратегічна ціль 1

Забезпечення найвищої якості підготовки фахівців з економіки відповідно до міжнародних стандартів, кращих вітчизняних і зарубіжних практик навчання в умовах розвитку цифрового суспільства та міждисциплінарності:

 • підготовка електронних навчальних видань з урахуванням реалізації нових освітніх програм кафедри (“Бізнес-статистика та аналітика”, «Економіка і правове регулювання в бізнесі»);
 •  атестація електронних курсів з дисциплін фахової підготовки за програмами кафедри;
 • акредитація освітніх програм кафедри;
 • запровадження внутрішнього моніторингу якості підготовки фахівців за освітніми програмами кафедри відповідно до міжнародних та національних стандартів якості вищої освіти;
 • розробка навчальних програм кафедри, а також їх реалізація (на різних етапах освітньої діяльності) з професіоналами-практиками у галузі бізнесстатистики та аналітики;
 • реалізація модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle;
 • використання інтерактивних методів навчання із застосуванням сучасних інформаційних, у тому числі on-line технологій;
 • удосконалення структури та змісту електронної бібліотеки кафедри у галузі інформаційно-аналітичної підготовки;
 • розробка та реалізація на кожному курсі підготовки фахівців за програмами кафедри англомовних навчальних дисциплін фахового спрямування.

Стратегічна ціль 2

Підвищення ефективності наукових досліджень кафедри через проектну діяльність та їх взаємозв’язок з потребами стейкхолдерів Університету:

 • розробка та реалізація тематики науково-дослідної роботи кафедри відповідно до тематичних напрямів програм Горизонт 2020, Еразмус+, на замовлення та у співпраці з органами регіонального управління, місцевого самоврядування, громадськими, професійними, бізнес організаціями;
 • розробка тематики та виконання фундаментальних і прикладних досліджень у співпраці з науковими установами Національної академії наук України (у рамках наукового інформаційно-статистичного кластеру “Інфостат Україна-Польща”, Державна установа “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, ”Жешувський
  університет”;
 • підвищення публікаційної активності викладачів кафедри у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science);
 • підвищення публікаційної активності студентів, в тому числі в рамках написання кваліфікаційних робіт, участі у конкурсах студентських наукових робіт;
 • розширення переліку підприємств, установ і організацій – баз практики студентів з урахуванням освітніх програм кафедри та можливостей запровадження дуальної форми вищої освіти;
 • організація на базі кафедри міждисциплінарих науково-методичних семінарів із залученням науковців з інших факультетів Університету, ЗВО та академічних наукових установ.

Стратегічна ціль 3

Розвиток різних форм міжнародного співробітництва для забезпечення найвищих стандартів якості в освітній, науковій та інших видах діяльності:

 • реалізація у співпраці із зарубіжними ЗВО (Варшавський університет, Ягелонський університет, Вроцлавський університет Польщі Вьорцбурзький університет Німеччини) міжнародних освітніх програм з отриманням подвійних дипломів у галузі бізнес-статистики та аналітики (за технологіями “включених” семестрів, інтегрованих навчальних планів);
 • організація та проведення міжнародних наукових заходів, зокрема, міжнародних науково-практичних конференцій з питань регіонального та транскордонного співробітництва в умовах глобальних викликів і перспектив;
 • виконання фундаментальних і прикладних досліджень кафедри у співпраці з Варшавським центром статистичних досліджень у рамках наукового інформаційно-статистичного кластеру “Інфостат Україна-Польща”;
 • збільшення позитивних практик різних форм міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів кафедри (стажування, підвищення кваліфікації, викладання) у зарубіжних ЗВО, з якими в Університеті та на факультеті укладено угоди про співпрацю.

Стратегічна ціль 4

Диверсифікація маркетингової діяльності кафедри з метою популяризації та підвищення конкурентоспроможності її освітніх і наукових продуктів розширення форм профорієнтаційної діяльності кафедри через:

 • залучення студентських презентацій, організацію конкурсів серед учнів шкіл зі статистичної та аналітичної грамотності, науково-популярні лекції викладачів кафедри;
 • розробка спільно з фактичними і потенційними роботодавцями та іншими стейкхолдерами спеціальних професійних стандартів у галузі підготовки фахівців з бізнес-статистики та аналітики;
 • організація моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності кафедри, у тому числі вакансій на ринку праці з урахуванням сфер майбутньої діяльності фахівців з бізнес-статистики та аналітики;
 • створення та ведення реєстру випускників кафедри статистики з метою забезпечення зворотного зв’язку в управлінні якістю статистичної підготовки фахівців;
 • розширення переліку освітніх послуг кафедри з використанням різноманітних форм навчання (літня школа для учнів старших класів, дистанційне навчання, бізнес-форум);
 • популяризація освітніх ресурсів і продуктів кафедри з використанням соціальних мереж;
 • створення та наповнення сайту кафедри.

Стратегічне партнерство кафедри

З метою підвищення ефективності навчального процесу та наукових досліджень кафедри через проектну діяльність та взаємозв’язок з потребами стейкхолдерів укладено ряд важливих угод про співпрацю:

Договір про співпрацю з Департаментом економічної політики Львівської обласної державної адміністрації
Договір про співпрацю з Головним управлінням статистики у Львівській області
Договір про співпрацю з Інститутом регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Меморандум про співпрацю з ІТ-компанією YouControl
Договір про співпрацю з Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців

Співробітники

завідувачМАТКОВСЬКИЙ Семен Олексійовичзавідувач
професорГРИНЬКЕВИЧ Ольга Степанівнапрофесор
доцентВДОВИН Мар'яна Любомирівнадоцент
доцентВІЛЬЧИНСЬКА Оксана Миколаївнадоцент
доцентКВАК Світлана Анатоліївнадоцент
доцентЛУТЧИН Наталія Павлівнадоцент
доцентМАРЕЦЬ Оксана Романівнадоцент
доцентМИРОНЮК Ауріка Кузьмівнадоцент
доцентПАНЧИШИН Тарас Володимировичдоцент
доцентПОЛЮГА Дарія Михайлівнадоцент
доцентПРОКОПОВИЧ-ПАВЛЮК Ірина Володимирівнадоцент
доцентСАВКА Наталія Володимирівнадоцент
асистентВАСЬКІВ Степан Федоровичасистент
старший лаборантВАСЬКІВ Олександра Олегівнастарший лаборант
лаборантЯВДОЩИНА Тетяна Пантелеївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів:

Програми атестаційного екзамену з нормативних дисциплін спеціалізації для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів:

Навчальні плани

Навчальні плани для спеціалізації “Економічна аналітика і бізнес-статистика”

Навчальні плани для спеціалізації “Економіка та правове регулювання в бізнесі”

Підручники, посібники
2022 рік
biznes Національне рахівництво: навч. посібник / Матковський С.О., Лутчин Н.П., Васьків С.Ф. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 352 с.

Переглянути публікацію

biznes О.С. Гринькевич, С.О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.
Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. Гринькевич, С. О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.]– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 480 с.

Переглянути публікацію

2016 рік
biznes Матковський С.О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.
Бізнес-статистика : навч. посібник / [Матковський С.О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта, 2016. – 280 с.

Переглянути зміст

2015 рік
mytna Гринькевич О.С.,Вдовин М.Л.,Марець О.Р.
Митна статистика зовнішньої торгівлі : навч.посіб. / [Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.]. – К.: Алерта, 2015. – 238 с.

Переглянути зміст

С.О.Матковський, М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич, Т.В.Панчишин, Л.М. Зомчак, Т.Я. Лагоцький
Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / [С.О.Матковський, М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 380 с.

Переглянути зміст

2013 рік
stat_pidpr Матковський С. О., Гринькевич О. С., Сорочак О. З., Гальків Л. І., Прокопович-Павлюк І. В.
Статистика підприємств : навчальний посібник / За ред. С.О.Матковського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К., Алерта, 2013. – 560 с. (з додатками).

Переглянути зміст

2012 рік
obkladkastatystzasobdiagn_v_03_1 Матковський С. О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лутчин Н. П. , Марець О. Р., Панчишин Т. В. , Т. Р. Гіщак.Статистика : засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С. О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін.]; за ред. С.О.Матковського. – Львів: Видавництво “Новий світ-2000”, 2012. – 224 с.

Переглянути зміст

2010 рік
ekon2 Гальків Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.

Економічна статистика : навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2010. – 400 с.

Переглянути зміст

mmts-0000 Матковський С. О., Марець О. Р.Теорія статистики : 2-ге вид., навч. посібник / [Матковський С. О., Марець О. Р.] – К.:Знання, 2010. – 534 с.

Переглянути зміст

obkladynka_statystyka С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин.
Статистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с.

Переглянути зміст

2009 рік
obkladynka_praktykum_statystyka Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лутчин Н. П. , Марець О. Р., Панчишин Т. В. , Т. Р. Гіщак.

Практикум з навчальної дисципліни “Статистика” : навч. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін.]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

Переглянути зміст

2007 рік
fin Лутчин Н.П., А.К.Миронюк

Статистика фінансів : навч.посібник / [Н.П.Лутчин, А.К.Миронюк]-2-е видання виправлене і доповнене. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 324 с.

Переглянути зміст

2004 рік
ekon Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.
Економічна статистика : навч. посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2004.- 376 с.

Переглянути зміст

Методичні рекомендації
Програма і методичні рекомендації з виробничої практики для студентів бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій “Економічна аналітика та бізнес-статистика” та “Економіка та правове регулювання в бізнесі”/ Укладачі: С. О. Матковський, О. С. Гринькевич, А. К. Миронюк, І. В. Прокопович-Павлюк, С. Ф. Васьків, – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 29 с.

Переглянути зміст

Виробнича (переддипломна) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика” / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 16 с.

Переглянути зміст

Виробнича (зі спеціалізації) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 – “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика”, освітнього ступеня «магістр» / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 18 с.

Переглянути зміст

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 051-Економіка / Укл.: Матковський С.О., Панчишин Т.В., Гринькевич О.С., Марець О.Р. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 58 с.
Додатки:
Шаблон титульної сторінки
Зразок оформлення завдання до курсової роботи
Бланк оцінювання курсової роботи

Переглянути зміст

Методичні рекомендації та вимоги до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів вищої освіти за спеціальністю  051 Економіка (освітньої програми «Економічна аналітика та бізнес-статистика») / Укл.: Панчишин Т.В., Гринькевич О.С., Марець О.Р. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 56 с.
Додатки:
Шаблон титульної сторінки
Зразок оформлення завдання до магістерської роботи
Бланк рецензії магістерської роботи
Бланк відгуку наукового керівника магістерської роботи
Зразок оформлення презентації магістерської роботи

Переглянути зміст

Презентації

Тренінг-тести

Абсолютні та відносні статистичні показникиваріанти: 12345678910111213141516171819202122232425262728
Степеневі та порядкові середніваріанти: 123456789101112131415161718192021222324
Показники варіаціїваріанти: 123456789101112131415161718192021222324

Дослідження

 

Аналіз розривів у навичках і потреб бізнесу у робочій силі: Звіт ГО «Центр досліджень і моніторингу якості та мобільності людських ресурсів» та ОПЛІЧ / Автори: [Гринькевич О.С. , Садова У.Я., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Панчишин Т. В. та ін.] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», 2023. – 134 с.

Переглянути звіт

Нова економіка пластмас: потенціал, технології, стимули: аналіт. доп. / [Гринькевич О.С. , Садова У.Я., Матковський С.О. та ін.] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка». 2022. – 80 с.

Переглянути доповідь

Ukrainian Labour Migration and the Future of Labour Market: social-economic, geographic and institutional dimensions – Academic edition / State Institution “Dolishniy Institute Of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”. (Edited by D. Sc. Economics, Prof. Sadova U. Ya.). – Lviv, 2020, 59 pages.

Переглянути публікацію

Інфографіка за результатами обстежень працевлаштування випускників ЗВО і ЗПТО Львівської області: Проєкт регіонального розвитку (2018-2020 рр.) «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Переможець конкурсного відбору проєктів. Організатор – Міністерство розвитку громад і територій. Замовник – Львівська обласна державна адміністрація.

Переглянути матеріали:

Результати обстежень випускників і роботодавців Львівщини у рамках Проєкту: Проєкт регіонального розвитку (2018-2020 рр.) «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Переможець конкурсного відбору проєктів. Організатор – Міністерство розвитку громад і територій. Замовник – Львівська обласна державна адміністрація.

Переглянути матеріали:

Гринькевич О.С. Управління конкурентноспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 462 с. (Рецензія Гринько Р.І. Аналіз і моніторинг в управлінні конкурентноспроможністю вищої освіти України. Регіональна економіка. 2018. №1.)

Переглянути публікацію

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ. СТАТИСТИЧНІ ІНДИКАТОРИ. – Загальне керівництво С. Зимовіна. Наук. керівн. С. Матковський. Відповідальна за випуск Л. Сотнікова. – Головне управління статистики у Львівській області, 2018. – 72 с.

Переглянути публікацію

Оцінка та прогноз потреби в кадрах
для підприємств Львівської області
(витяг зі звіту в рамках реалізації ДНР №627 від 5.05.2017 р.) – Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра статистики. – 2017.

Переглянути публікацію

Економічна активність населення Львівської області: формальна та неформальна зайнятість / У. Я. Садова, О. С. Гринькевич, С. О. Матковський,
Р. Т. Теслюк, О. О. Левицька, О. В. Махонюк ; заг. ред.: У. Я. Садова. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2017. – 48 с.

Переглянути публікацію

Hrynkevych O. Internationalization of higher education in Ukraine: social-economic opportunities and threats: monograph. – Saarbrücken (Germany) : LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-10-11) – ISBN – 13; 978-620-2-05716-5, 2017 – 88 p.

Короткий зміст

Socio-economic potential of cross-border cooperation: international collective monograph / Edited by Semen Matkovskyy, Marec Cierpal-Wolan. – Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine); University of Rzeszow (Poland). – 2017. – 207 p.

Короткий зміст

Колективна монографія: Цярпал-Волан М., Матковський С. та інші. “Badanie podrezy – wykorzystanie wielu metod baewczych/ Koncepcia badan obszarow przygranicznych Ukrainy”. Публікація Управління статистики в Жешуві за програмою польського співробітництва. Жешув, 2017.

Короткий зміст

Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва». – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 187 с. /Матеріали подано в авторській редакції.
Відповідальний за випуск – Оксана Вільчинська/

Переглянути матеріали

Матковський С.О. Зміни демографічні // Розточчя – природа і людина / монографія / за заг. ред. Е.Грабовського. [Т.Грабовські, М.Гарасимюк, Б.КАшевські, Я.Кравчук, Б.Лоренс, З.Міхальчук, О.Шаблій] – Люблін, Польща, Розточанський національний Парк, 2015. – 528 с.

Короткий зміст

Вроцлав та Львів – міста-партнери // публікація за співпраці Управління статистики у Вроцлаві та Головного управління статистики у Львівській області / редакційна команда – Галина Возняк, Агнєшка Ільчук, Станіслав Камінський, Агата Гіруль, Світлана Зимовіна, Семен Матковський, Ольга Перестюк, Кжиштоф Попінський – Вроцлав, Польща, 2015. – 89 с.

Переглянути публікацію

Моделі і методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / [Вдовин М. Л., Данилюк Л. Г., Лелик Л. І., Березяк І. М., Мельник О. М.]. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с

Короткий зміст

Інвестиційний клімат Львівської області: науково-аналітичне видання/наук. ред. С.О.Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 206 с.

(Гринькевич О.С. у співавторстві)

Короткий зміст

Інвестиційна ситуація на Львівщині: науково-аналітичне видання/наук. ред. С.О.Матковський. – Львів, 2014. – 136 с

Короткий зміст

Стратегія розвитку Львівської бласті до 2015 року. Моніторинг. Показники оцінки. Методологічні пояснення /наук. ред. Семен Матковський, Єва Бончак-Кухарчик. – Львів, Головне управління статистики у Львівській області, 2006. – 160 с.

Короткий зміст

БАКАЛАВРАТ

 • І-й семестр: Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій
  «Економічна аналітика та бізнес-статистика»
  робоча програма
  «Економіка та правове регулювання в бізнесі»
  робоча програма

МАГІСТРАТУРА

Працівники кафедри статистики взяли участь у засіданні робочої групи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань єдиної геоінформаційної системи регіонального розвитку

09.06.2024 | 16:59

06 червня 2024 року на запрошення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України працівники кафедри статистики економічного факультету Львівського університету взяли участь у засіданні робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо єдиної геоінформаційної системи регіонального розвитку.
На засіданні розглянуто проєкт Концепції впровадження та розвитку місцевої статистики в Україні, який розроблено у межах Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») і доопрацьовано з урахуванням зауважень і пропозицій центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, дослідницьких та аналітичних центрів, інших...

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри статистики Оксани Вільчинської на тему ”Статистична оцінка якості”

20.05.2024 | 21:36

21.05.2024 р. о 19.40 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри статистики Оксани Вільчинської на тему ”Статистична оцінка якості” для студентів групи ЕктМ-51.
Доступ за покликанням https://teams.microsoft.com

Читати »

Відкрита лекція в.о. завідувача кафедри статистики, професора Семена Матковського на тему «Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку»

14.05.2024 | 15:44

17 травня 2024 р. о 10.10 відбудеться відкрита лекція в.о. завідувача кафедри статистики, професора С.О.Матковського з дисципліни «Описова статистика» на тему «Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку».
Лекція відбудеться в ауд. 204 економічного факультету (проспект Свободи, 18)

Читати »

15 квітня 2024 року, 15.00 – гостьова лекція професорки Малгожати Гживінської-Рапци з Вармінсько-Мазурського університету м. Ольштин, Польща

12.04.2024 | 23:26

У рамках вивчення дисципліни «Методи статистичного аналізу маркетингових досліджень» (викладач доц. Лутчин Н.П.) відбудеться гостьова лекція професорки Малгожати Гживінської-Рапци з Вармінсько-Мазурського університету м. Ольштин (Польща) на тему «MULTI-DIMENSIONAL METHODS OF MEASUREMENT AND ANALYSIS”.
Час та місце проведення:
15 квітня 2024 року, 15.00,
аудиторія 204 економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Читати »

Кафедра статистики бере участь у черговому етапі реалізації проєкту USAID ГОВЕРЛА з питань місцевої статистики

04.04.2024 | 15:00

Кафедра статистики економічного факультету Львівського університету у межах реалізації проєкту USAID ГОВЕРЛА  «Комплексне дослідження потреб у даних на місцевому рівні та розробки концепції муніципальної статистики й відповідного законопроєкту» (відповідальний виконавець проєкту – Центр розвитку інновацій у співпраці з Львівським університетом, Інститутом розвитку міста Дрогобича) 04 квітня 2024 року взяла участь у засіданні робочої групи щодо єдиної геоінформаційної системи для здійснення моніторингу розвитку регіонів і територіальних громад України. Нарада відбувалася в офлайн та онлайн форматах.
У засіданні робочої взяли участь представники Міністерства розвитку...

Читати »