Кафедра статистики

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Вітаємо на сторінці
КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ!

  • Коротка історія кафедри
  • Стратегія розвитку кафедри
  • Наукові інтереси
  • Випускники кафедри
  • Графік консультацій викладачів
Місія:

підготовка висококваліфікованих фахівців з економіки, аналітики та правового регулювання в бізнесі, здатних до професійної мобільності та постійного вдосконалення

Ціль:

забезпечення міжнародних стандартів якості підготовки фахівців економіки, аналітики даних та права в бізнесі


КАФЕДРА ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

  • Бакалаврат (на базі загальної середньої освіти або диплому молодшого спеціаліста)
  • Магістратура (на базі диплому бакалавра)

Довідково –   Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році


НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ СТАТИСТИКИ – ВПЕВНЕНИЙ КРОК У МАЙБУТНЄ!

Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 14 досвідчених викладачів (професорів, доцентів і асистентів), які поєднують наукову і навчальну діяльність з професійною практикою, мають досвід роботи в державних і приватних компаніях у галузі збору, обробки та аналізу інформації, реалізації міжнародних і регіональних проектів з питань економіки, статистики та аналітики бізнес-середовища, ринків праці та освітніх послуг, соціальної сфери розвитку.

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

Співробітники

завідувачМАТКОВСЬКИЙ Семен Олексійовичзавідувач
професорГРИНЬКЕВИЧ Ольга Степанівнапрофесор
доцентВДОВИН Мар'яна Любомирівнадоцент
доцентВІЛЬЧИНСЬКА Оксана Миколаївнадоцент
доцентКВАК Світлана Анатоліївнадоцент
доцентЛУТЧИН Наталія Павлівнадоцент
доцентМАРЕЦЬ Оксана Романівнадоцент
доцентМИРОНЮК Ауріка Кузьмівнадоцент
доцентПАНЧИШИН Тарас Володимировичдоцент
доцентПОЛЮГА Дарія Михайлівнадоцент
доцентПРОКОПОВИЧ-ПАВЛЮК Ірина Володимирівнадоцент
доцентСАВКА Наталія Володимирівнадоцент
асистентВАСЬКІВ Степан Федоровичасистент
лаборант, асистент (сумісник)МАМАН Надія Іванівналаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів:
Освітньо-професійні програми підготовки магістрів:


Навчальні плани

Навчальні плани для спеціалізації “Економічна аналітика і бізнес-статистика”
Навчальні плани для спеціалізації “Економіка та правове регулювання в бізнесі”

Підручники, посібники

biznesМатковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.

Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта, 2016. – 280 с.

Переглянути зміст

 

 

mytnaГринькевич О.С.,Вдовин М.Л.,Марець О.Р.

Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч.посіб. / [Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.]. – К.: Алерта, 2015. – 238 с.

Переглянути зміст

 

 

 

С.О.Матковський, М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич, Т.В.Панчишин, Л.М. Зомчак, Т.Я. Лагоцький

Методологія наукових досліджень у статистиці / навч. посібник / [С.О.Матковський, М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 380 с.

Переглянути зміст

 

 

 

stat_pidprМатковський С. О., Гринькевич О. С., Сорочак О. З., Гальків Л. І., Прокопович-Павлюк І. В.

Статистика підприємств: навчальний посібник / За ред. С.О.Матковського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К., Алерта, 2013. – 560 с. (з додатками).

Переглянути зміст

 

 

obkladkastatystzasobdiagn_v_03_1Матковський С. О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лутчин Н. П. , Марець О. Р., Панчишин Т. В. , Т. Р. Гіщак.

Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С. О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін.]; за ред. С.О.Матковського. – Львів: Видавництво “Новий світ-2000”, 2012. – 224 с.

Переглянути зміст

 

 

ekon2

Гальків Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.

Економічна статистика. Навч.посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2010. – 400 с.

Переглянути зміст

 

 

 

mmts-0000Матковський С. О., Марець О. Р.

Теорія статистики: 2-ге вид., навч. посібник / [Матковський С. О., Марець О. Р.] – К.:Знання, 2010. – 534 с.

Переглянути зміст

 

 

 

obkladynka_statystykaС. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин.

Статистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с.

Переглянути зміст

 

 

 

obkladynka_praktykum_statystykaМатковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лутчин Н. П. , Марець О. Р., Панчишин Т. В. , Т. Р. Гіщак.

Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін.]; за ред.
С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

Переглянути зміст

 

 

finЛутчин Н.П., А.К.Миронюк

Статистика фінансів : навч.посібник / [Н.П.Лутчин, А.К.Миронюк]-2-е видання виправлене і доповнене. Навчальний посібник. – Львів:Новий Світ-2000, 2007. – 324 с.

Переглянути зміст

 

 

 

ekonКрамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.

Економічна статистика. Навч. посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2004.- 376 с.

Переглянути зміст

 

 

 

Методичні рекомендації


ekonЛутчин Н.П. Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсових робіт для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації: «Економічна аналітика та бізнес-статистика», «Економіка та правове регулювання в бізнесі» та «Бізнес-статистика і аналітика». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 47с.

Переглянути зміст


ekon Програма і методичні рекомендації з виробничої практики для студентів бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій “Економічна аналітика та бізнес-статистика” та “Економіка та правове регулювання в бізнесі”/ Укладачі: С. О. Матковський, О. С. Гринькевич, А. К. Миронюк, І. В. Прокопович-Павлюк, С. Ф. Васьків, – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 29 с.

 

Переглянути зміст


ekonВиробнича (переддипломна) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика” / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 16 с.

 

Переглянути зміст


ekonВиробнича (зі спеціалізації) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 – “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика”, освітнього ступеня «магістр» / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 18 с.

 

Переглянути зміст


ekonПанчишин Т.В.
Методичні рекомендації та вимоги до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 53 с.

 

Переглянути зміст


Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 051-Економіка / Укл.:  Матковський С.О.Панчишин Т.В., Гринькевич О.С.Марець О.Р. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 58 с.
Додатки:
Шаблон титульної сторінки
Зразок оформлення завдання до курсової роботи
Бланк оцінювання курсової роботи

 

Переглянути зміст


Презентації

Тренінг-тести

Абсолютні та відносні статистичні показники
варіанти: 12345678910111213141516171819202122232425262728

Степеневі та порядкові середні
варіанти: 123456789101112131415161718192021222324

Показники варіації
варіанти: 123456789101112131415161718192021222324

Дослідження

Наші монографії

Гринькевич О.С. Управління конкурентноспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 462 с. (Рецензія Гринько Р.І. Аналіз і моніторинг в управлінні конкурентноспроможністю вищої освіти України. Регіональна економіка. 2018. №1.)

Переглянути публікацію

Науково-інформаційний статистичний збірник. За науковою редакцією С.Матковського. “Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори”. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2018.

Короткий зміст

Hrynkevych O. Internationalization of higher education in Ukraine: social-economic opportunities and threats : monograph. – Saarbrücken (Germany) : LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-10-11) – ISBN – 13; 978-620-2-05716-5, 2017 – 88 p.

Короткий зміст

Socio-economic potential of cross-border cooperation : international collective monograph / Edited by Semen Matkovskyy, Marec Cierpal-Wolan. – Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) ; University of Rzeszow (Poland). – 2017. – 207 p.

Короткий зміст

Колективна монографія: Цярпал-Волан М., Матковський С. та інші. “Badanie podrezy – wykorzystanie wielu metod baewczych/ Koncepcia badan obszarow przygranicznych Ukrainy”. Публікація Управління статистики в Жешуві за програмою польського співробітництва. Жешув, 2017.

Короткий зміст

Матковський С.О. Зміни демографічні // Розточчя – природа і людина / монографія / за заг. ред. Е.Грабовського. [Т.Грабовські, М.Гарасимюк, Б.КАшевські, Я.Кравчук, Б.Лоренс, З.Міхальчук, О.Шаблій] – Люблін, Польща, Розточанський національний Парк, 2015. – 528 с.

Короткий зміст

Вроцлав та Львів – міста-партнери // публікація за співпраці Управління статистики у Вроцлаві та Головного управління статистики у Львівській області / редакційна команда – Галина Возняк, Агнєшка Ільчук, Станіслав Камінський, Агата Гіруль, Світлана Зимовіна, Семен Матковський, Ольга Перестюк, Кжиштоф Попінський – Вроцлав, Польща, 2015. – 89 с.

Переглянути публікацію

Моделі і методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / [Вдовин М. Л., Данилюк Л. Г., Лелик Л. І., Березяк І. М., Мельник О. М.]. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с

Короткий зміст

Інвестиційний клімат Львівської області: науково-аналітичне видання/наук. ред. С.О.Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 206 с.

(Гринькевич О.С. у співавторстві)

Короткий зміст

Інвестиційна ситуація на Львівщині: науково-аналітичне видання/наук. ред. С.О.Матковський. – Львів, 2014. – 136 с

Короткий зміст

Стратегія розвитку Львівської бласті до 2015 року. Моніторинг. Показники оцінки. Методологічні пояснення /наук. ред. Семен Матковський, Єва Бончак-Кухарчик. – Львів, Головне управління статистики у Львівській області, 2006. – 160 с.

Короткий зміст

Сьогодні свій Ювілей святкує доктор економічних наук, професорка Ольга Степанівна Гринькевич – яскрава, неординарна особистість, висококваліфікований педагог, науковець, людина з великим духовним та інтелектуальним потенціалом та значними досягненнями!

13.08.2022 | 00:12

Відкрита лекція доцента кафедри статистики, кандидата економічних наук Квак Світлани Анатоліївни на тему «Економічні індекси»

16.05.2022 | 10:38

У середу, 25.05.2022 р., на другій парі (10:10-11:30) відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Статистика» доцента кафедри статистики, кандидата економічних наук Квак Світлани Анатоліївни на тему «Економічні індекси» для студентів першого курсу спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування. Інформаційні системи в менеджменті»  у зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади доцента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Лекція проводитиметься дистанційно із використанням платформи Zoom та буде доступною за посиланням: https://us04web.zoom.us

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри статистики, кандидата економічних наук Миронюк Ауріки Кузьмівни на тему “Індексний метод у фінансах. Фінансові індекси”

15.05.2022 | 18:24

У пятницю, 20.05.2022 р. на 5 парі (15.05 – 16.25) відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни “Статистика” на тему “Індексний метод у фінансах. Фінансові індекси” для студентів другого курсу спеціальності 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійної програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» доцента кафедри статистики, кандидата економічних наук Миронюк Ауріки Кузьмівни у зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади доцента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Лекція проводитиметься дистанційно із використанням платформи Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:...

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри статистики, кандидата економічних наук Полюги Дарії Михайлівни на тему «Презентація бізнес–ідеї: підготовка і особливості представлення»

13.05.2022 | 19:27

У вівторок, 24 травня 2022 р., об 15:05 год (5 пара) відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни “Бізнес-планування” доцента кафедри статистики, кандидата економічних наук Полюги Дарії Михайлівни на тему “Презентація бізнес–ідеї: підготовка і особливості представлення” для студентів четвертого курсу спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізація “Економіка та правове регулювання в бізнесі”) у зв’язку з поданням документів для обрання на посаду доцента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Лекція проводитиметься дистанційно із використанням платформи Zoom та буде доступною за посиланням: https://zoom.us
Meeting ID:...

Читати »

На економічному факультеті відбувся вебінар у рамках співпраці Львівського і Каразінського університетів

06.05.2022 | 11:25

02 травня 2022 р. на економічному факультеті Львівському університету відбувся вебінар на тему «КОМУНІКАЦІЇ ПРОЄКТУ (на прикладі CREATIVE SPARK.MAKING GOOD)».
Спікер вебінару – Галина Кравченкова, доцент кафедри прикладної соціології і соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В.Каразіна, президент НГО «Українська експертна ліга».

Галина Кравченкова – член Соціологічної Асоціації України, має досвід роботи на посаді менеджера проектів Центру зв’язків з громадськістю Каразінського університету, учасниця програми стажування «Інноваційний університет та лідерство» у Варшавському та Краківському університетах (Польща), член німецько-української мережі GURN.
Автор і викладач курсів...

Читати »