Успішний захист кандидатських дисертацій .

14.04.2020 | 19:05

Колектив кафедри економічної теорії щиро вітає аспірантів кафедри
Табачука А. та Теслю А., а також їхнього наукового керівника д.е.н., проф.
Кульчицького Б. В. із успішним захистом кандидатських дисертацій.

Табачук Андрій Ярославович захистив кандидатську дисертацію (06.11.
2019 р.) на тему «Інституційні засади екологізації економічних систем в
умовах посилення глобалізації».
Тесля Алла Ігорівна захистила кандидатську дисертацію (12.11. 2019 р.)
на тему «Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку
інтелектуального капіталу за умов трансформації в економіці України».

Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у
професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!