Акредитація ОП “МАРКЕТИНГ” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 2022-2023 н.р.

Інформацію про акредитацію освітньої програми можна отримати також на головному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка за посиланням: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/licensing/