АУДИТ

Тип: На вибір студента

Кафедра: облікових технологій та оподаткування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Рудницький В. С.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Аудит» є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг.

Рекомендована література

1. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посібник. – 3-є вид. перероб.і доп. – Київ. Знання, 2007. – 443 с.
2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 /пер. англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О.Куліков. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1152 с.
3. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.
4. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус