Кафедра облікових технологій та оподаткування

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Рудницький Василь Степанович.


Роботу кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників: д.е.н., професор Рудницький В.С., д.е.н., професор Любенко А.М., к.е.н., професор Кундря-Висоцька О.П., к.е.н., доцент Хомуляк Т.І., к.е.н., доцент Шурпенкова Р.К., к.е.н., доцент Сарахман О.М, к.е.н., доцент Демко І.І,, к.е.н., доцент Вагнер І.М.


Місія кафедри – навчити і підготувати для суспільно-економічного потенціалу України бухгалтерів нової генерації, висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами організації та забезпечення обліково-аналітичного процесу, аудиту та контролю в умовах різних форм господарювання.


Кафедра здійснює підготовку здобувачів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за освітніми рівнями: бакалавра (освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування») та магістра (освітньо-наукова програма «Облік у глобальному цифровому суспільстві».


Працівниками кафедри виконується науково-дослідна тема: “Обліково-аналітичне забезпечення функціонування середнього і великого бізнесу в контексті економічної безпеки” 0124U002055.


Фахівці з обліку і оподаткування здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми  у сфері обліку, аналізу,  аудиту та оподаткування із урахуванням сучасних інформаційних технологій та правового поля, забезпечуючи управління  необхідною інформацію для прийняття стратегічних та поточних управлінських рішень  як у сфері бізнесу, так і у сфері Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби, Пенсійного фонду та органів соціального страхування.


Наші випускники по завершенні навчання здатні виконувати професійну діяльність, як:

 • Бухгалтер, головний бухгалтер;
 • асистент аудитора, аудитор, аудитор-аналітик
 • аналітик, фінансовий  аналітик;
 • бухгалтер з управлінського обліку;
 • консультант з податків і зборів;
 • інспектор в органах державного управління і контролю (у структурі   Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби, Пенсійного фонду та органів соціального страхування);
 • інспектор-ревізор;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • завідуючий фінансовим, економічним, плановим, аудиторським відділом (підрозділом);
 • керівник малого підприємства без апарату управління в комерційному обслуговуванні;
 • керівник  підрозділу чи фіскального органу в ДФС;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • керівник сектору в аудиторських, економічних, банківських, біржових структурах;
 • керівник та заступник керівника з економічних питань;
 • керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділів.

Співробітники

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Силабуси дисциплін кафедри:

Навчальний посібник

Облік, аналіз і аудит у системі сучасних бізнес-комунікацій : навч. посібник / [В. С. Руд-ницький, А. М. Любенко, О. П. Кундря-Висоцька та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф. В. С. Рудницького. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – 440 c.

Облік, аналіз і аудит у системі сучасних бізнес-комунікацій : навч. посібник / [В. С. Руд-ницький, А. М. Любенко, О. П. Кундря-Висоцька та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф. В. С. Рудницького. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – 440 c.

Дослідження

Працівниками кафедри виконується науково-дослідна тема: “Обліково-аналітичне забезпечення функціонування середнього і великого бізнесу в контексті економічної безпеки” 0124U002055.

Робоча зустріч гарантів освітніх програм зі стейкхолдерами

11.07.2024 | 22:21

11 липня 2024 р. відбулася робоча зустріч гарантів освітніх програм «Економічна аналітика та бізнес-статистика» (доц. Лутчин Н.П.), «Економіка та правове регулювання в бізнесі» (проф. Гринькевич О.С., проф. Матковський С.О.)», «Інформаційні системи у менеджменті» (доц. Прийма С.С.) з керівником ІТ-компанії A-Solution Development Мар’яном Швецем.
Керівник компанії A-Solution Development Мар’ян Швець окреслив коло інформаційно-аналітичних задач, які компанія вирішує на замовлення бізнесу та інших клієнтів, визначив перспективні форми співпраці у реалізації освітніх програм з елементами дуальної форми навчання.
Учасники робочої зустрічі погодили основні питання договору...

Читати »

На економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка відбулася Літня школа економіки «Від ідеї до бізнесу»

09.07.2024 | 03:28

Упродовж 24-28 червня 2024 року економічний факультет Львівського університету спільно з Львівською обласною малою академією наук провели для учнів середніх шкіл міста Львова Літню школу економіки “Від ідеї до бізнесу”.
Викладачі економічного факультету, підприємці-практики провели для учасників школи цікаві семінари, тренінги з питань пошуку, розвитку та реалізації бізнес-ідей і проєктів:

“Бізнес-середовище: можливості та бар’єри для бізнесу” (доц. Ольга Червона).
“Бізнес-ідеї: пошук та формування бренду” (доц. Ірина Гнилякевич-Проць).
“EASY COME, EASY GO” або “Як залучити гроші у бізнес, сплатити податки і спати спокійно?” (доц. Соломія...

Читати »

Студенти ОПП “Менеджмент і адміністрування” успішно захистили кваліфікаційні роботи бакалавра з менеджменту

02.07.2024 | 11:01

Впродовж двох тижнів червня тривала робота екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт бакалавра ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування“. За цей час понад 150 студентів денного та заочного навчання спеціальності 073 “Менеджмент” успішно захистили свої бакалаврські роботи.
Тематика бакалаврських робіт охопила широке коло проблем та завдань менеджменту організацій у часі війни – від розроблення загальних і бізнес-стратегій до оперативного операційного менеджменту та адміністрування окремих бізнес-процесів маркетингу, управління персоналом, фінансового менеджменту і логістики. Серед досліджуваних у бакалаврських роботах організацій було представлено різноманітні види діяльності та сфери:...

Читати »

Про участь доцентки кафедри обліку і аудиту Попівняк Ю.М. у літній економічній школі “Від ідеї до бізнесу”

29.06.2024 | 10:45

У рамках літньої економічної школи «Від ідеї до бізнесу» доцентка кафедри обліку і аудиту Попівняк Ю.М. розповіла учасникам Малої академії наук про трансформацію діяльності сучасного бізнесу під впливом технологій штучного інтелекту.
Дякуємо деканові економічного факультету Михайлишину Р.В. за запрошення, організаторам і колегам за співпрацю та підтримку, а учасникам літньої школи — за інтерес, активність, плідну роботу й цікаву дискусію!
До нових зустрічей!

Читати »

НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ РОЗПОЧАЛА РОБОТУ ЛІТНЯ ШКОЛА “ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ”

25.06.2024 | 00:19

24 червня 2024 р. на економічному факультеті розпочала роботу літня школа “Від ідеї до бізнесу”, організована за сприяння економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.
Для участі у літній школі зареєструвалося 28 школярів середніх загальноосвітніх шкіл м. Львова.
Під час тематичних тренінгів цієї школи заплановано розгляд широкого кола питань, необхідних для успішної реалізації проектів юних підприємців:

«БІЗНЕС-ІДЕЇ: ПОШУК ТА ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ»
«БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ ДЛЯ БІЗНЕСУ»
«ЯК ЗАЛУЧИТИ ГРОШІ У БІЗНЕС, СПЛАТИТИ ПОДАТКИ І...

Читати »