Банківське регулювання

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Андрущак Є. М.ЕКФМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ЕКФМ-51сдоцент Андрущак Є. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна

«БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ»

Анотація дисципліни

 

Семестр: 1

Викладач: к.е.н., доц. Андрущак Є. М.

Кафедра: фінансів, грошового обігу і кредиту

Короткий опис дисципліни:

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Банківське регулювання» є форми та методи банківського регулювання та нагляду.

Метою навчальної дисципліни «Банківське регулювання» є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму регулювання банківської діяльності в Україні.

Завданнями навчальної дисципліни «Банківське регулювання» є формування у студентів системи знань про регулювання банківського сектору економіки, організацію банківського регулювання та нагляду в НБУ, організацію вступного контролю НБУ за банками України, встановлення економічних нормативів діяльності для банків та регулювання порядку формування ними резервів, проведення комплексної оцінки діяльності банків і застосування НБУ заходів впливу, використання НБУ інструментів рефінансування для підтримки ліквідності банків, а також регулювання НБУ міжбанківських розрахунків в Україні.

Структура курсу:

Тема 1. Основи організації банківського регулювання та нагляду в Україні.

Тема 2. Організація вступного контролю НБУ за банками України.

Тема 3. Економічні нормативи діяльності банків України.

Тема 4. Регулювання порядку формування резервів банків.

Тема 5. Комплексна оцінка діяльності банків.

Тема 6. Застосування НБУ заходів впливу до банків.

Тема 7. Інструменти рефінансування НБУ банків України.

Тема 8. Регулювання НБУ міжбанківських розрахунків в Україні.

Форма підсумкового контролю: залік.

Матеріали

Анотація_Банківське регул

Силабус:

Завантажити силабус