Бюджетний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Іршак О. С.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51сдоцент Іршак О. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

дисципліна «Бюджетний менеджмент» формує у студентів знання та вміння щодо управління бюджетним процесом та його організацією на державному та місцевому рівнях. Навчальна дисципліна полягає у вивченні теоретичних основ бюджетного менеджменту, сутності бюджетної системи; структури органів оперативного управління бюджетом; особливостей організації виконання бюджету; здійснення бюджетного планування та прогнозування; складання бюджетної звітності, контролю за виконанням бюджету тощо.

 

Результати навчання:

  • знати:

структуру бюджетної системи України та принципи її побудови; структуру органів державної влади, які наділені повноваженнями виконання управлінських функцій в межах бюджетного процесу; сучасні методи державного регулювання з боку контролюючих органів; стадії бюджетного процесу, специфіку його організації, планування й реалізації; зарубіжний досвід у сфері застосування управлінської моделі регламентації бюджетних відносин.

.

  • вміти:

визначати планові показники дохідної та видаткової частин бюджету; здатність оптимізувати показники бюджетного дефіциту і державного боргу; розраховувати суми видатків відповідних бюджетів на фінансування конкретних видів діяльності; застосовувати сучасні методи управління бюджетним процесом у контексті збалансування дохідних і видаткових повноважень відповідних бюджетів; здатність самостійно розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення у сфері управління бюджетним процесом.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус