Бізнес-планування для спец.242 «Туризм», 073 “Менеджмент”

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820професор Скрипко Т. О.ЕКМ-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ЕКМ-44спрофесор Скрипко Т. О.

Рекомендована література

Законодавчо-нормативні матеріали:
1. Методика розроблення бізнес-плану Європейського банку реконструкції та розвитку : веб-сайт. URL: http://www.ebrd.com/russian/pages/about.shtml
2. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів : Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 № 73. URL: http://zakon.nau/ua/ doc/?uid=1041.39798.0.
Навчальна література:
1. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. / З. С. Варналій, Т. Г. Васильців та ін. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 264 с.
2. Должанський З. І. Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки: навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2019. – 384 с.
3. Македон В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2018. – 236 с.
4. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування: навч. посіб. – Вінниця: вид-во ВНТУ, 2016. – 190 с.

Силабус:

Завантажити силабус