БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (РІВЕНЬ D – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕД)

Тип: Нормативний

Кафедра: облікових технологій та оподаткування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Хомуляк Т. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів базових знань і практичних навичок з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.

Рекомендована література

1. Практичне керівництво “Зовнішньоекономічна діяльність” серії “Бібліотека “Баланс”, Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2006. – 176 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 544 с.
3. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник ( для студентів економічних спеціальностей). Харків: Страйд, 2006. – 304 с.
4. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навч. посіб. – К.: Вид. дім Слово, 2006. – 288 с.
5. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.
6. Кокорин В.А. Современные проблемы административно-правового регулирования офшорних институтов // Государство и право. – 2007. –№6. – с. 99 – 104.
7. Кузьмінський Ю. А., Козак В.Г. Облік міжнародних операцій: Підручник – К.: КНЕУ, 2006. – 336 с.
8. Литвин Н.Б.Облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник. – К.: Атака, 2007. – 208 с.
9. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / М.Р. Лучко, Н.Г. Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 356 с.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус