Державне регулювання економіки (ЕКЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКЕ-41с

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» є дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти та механізми державного регулювання економіки. Особливого значення набуває з’ясування ролі його інструментів, а саме: прогнозування, планування, прогнозування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин.

Завдання курсу полягає в ознайомленні із сучасними проблемами державного регулювання як вітчизняної так і світової економіки. Розкрити методологічні засади державного регулювання економіки та показати його значення в умовах ринкової економіки.

Рекомендована література

  1. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки. / Навч. посібник. – Львів: “Новий Світ 2000”, 2006. – 432 с.
  2. Михасюк І., Мельник А., Крупка М, Залога З. Державне регулювання економіки. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 592 с.
  3. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 3-тє вид. – К.: МАУП, 2007. – 176 с.

4. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 214 с.