Кафедра економічної теорії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

 

Загальні відомості про кафедру економічної теорії

 Особливістю кафедри є її колектив, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Сьогодні на кафедрі працює 8 викладачів, у тому числі троє професорів та п’ятеро доцентів. Окрім курсів для бакалаврів і магістрів спеціалізації  “бізнес економіка” викладачі кафедри забезпечують викладання низки курсів з економічних дисциплін на економічному та інших факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітньою програмою “Бізнес-економіка” спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • магістрів за освітньою програмою “Бізнес-економіка” спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • доктор філософії спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри є: навчання за сучасними стандартами вищої освіти України; їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів; якісна підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями, затребуваними на ринку праці у суміжних економічній галузях, вміння випускниками застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах бізнесу.

Кафедра сприяє розвитку студентської науки через активну участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіад, наукових гуртків.

На базі кафедри створена бібліотека сучасної бізнес-літератури, де можна ознайомитися з кращими книгами-бестселерами про бізнес, а також  величезною добіркою книжок про теорію та практику бізнесу, про історії життя успішних бізнесменів та про поради, якими можна скористатися, розпочинаючи власну справу. Кожен студент має можливість користуватись бібліотекою.

Кафедра економічної теорії у Львівському національному університеті імені Івана Франка створена у 1991 році. Поштовхом до її створення стало проведення у 1990 році двотижневого навчально-методичного семінару з економічної теорії у м. Добромилі Львівської області. У роботі цього семінару взяли участь декілька десятків викладачів та близько двох десятків студентів і аспірантів вищих закладів освіти Львова, для яких професор Петро Воробій (Канада) прочитав курс Economics. Професор Воробій також передав тексти лекцій своєї дочки Тетяни Воробій, які лягли в основу перших навчальних курсів з макро- та мікроекономіки. На їх основі були написані навчально-методичні посібники для студентів економічних спеціальностей та вчителів економіки загальноосвітніх шкіл (1992–1993 рр.).

          Перша назва кафедри – “Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин”. З 1993 року кафедра називалась кафедрою економічної теорії, у 2010–2013 роках – кафедрою економічної теорії та маркетингу, від 2013 року – знову кафедра економічної теорії. Колектив кафедри формувався здебільшого за рахунок випускників аспірантури, яка функціонує при кафедрі з 1993 року.

        З перших років існування кафедра радикально змінила не лише зміст та методику викладання навчальних курсів, а й напрям своєї науково-дослідної роботи. Головну увагу викладачі та аспіранти приділяють питанням ринкової трансформації української економіки, реформуванню системи державного регулювання, проблемам макроекономічної політики та інституційних змін. Високий рівень наукових результатів колективу кафедри, окрім захистів докторських та кандидатських дисертацій, засвідчують також видані монографії, підручники, посібники, статті і тези.

       Упродовж півтора десятків років важливим напрямом наукової діяльності кафедри було формування і удосконалення української економічної термінології та переклад відомих у світі англомовних підручників з економічної теорії, банківництва, фінансів тощо. Українською мовою перекладено понад десяток відомих книг, зокрема підручників з макро- та мікроекономіки П.Семюелсона та У.Нордгауза, К.Макконнелла та С.Брю, з макроекономіки Г.Манківа, грошей та банківської справи Ф.Мишкіна, Г.Габарда та інші.

       У цей ж час поряд з перекладом підручників американських та західноєвропейських авторів, кафедра постійно приділяє увагу написанню власних підручників. У 1995 році на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним фондом “Відродження” у межах програми “Трансформація гуманітарної освіти в Україні” було подано підручник з економічної теорії для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти та підручник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Обидва підручники було визнано кращими серед поданих на конкурс (відповідно І та ІІ місце). Ці підручники були видані у 1997 році за підтримки фонду “Відродження”. Упродовж наступних років світ побачило декілька доповнених і ґрунтовно перероблених видань цих підручників.

      Нагромадження досвіду викладання сучасного курсу економічної теорії, зміцнення наукового та педагогічного потенціалу кафедри сприяло відкриттю у 1997 році спеціальності “Економічна теорія”. У 1997 році було здійснено перший набір студентів за цією спеціальністю.

       Викладачі кафедри приділяють постійну увагу науковій роботі студентів. Значна частина доповідей на щорічних наукових конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених відображає результати наукової роботи студентів і аспірантів, отримані під керівництвом викладачів кафедри.

       У 2003 році відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю “економічна теорія”. За цей період майже півтора десятки випускників захистили кандидатські дисертації. Серед випускників кафедри – успішні сьогодні фахівці у сферах освіти, банківської справи, фінансових ринків, менеджменту та аудиту тощо.

     За час існування кафедри тут захищено 7 докторських та близько 55 кандидатських дисертацій. Упродовж цих років на кафедрі працювали і творчо зростали відомі вітчизняні фахівці у царині економічної науки та освіти, зокрема:

– проф. З.Г.Ватаманюк (1938–2008) – перший завідувач кафедри (1991–2008 рр.), багатолітній декан економічного факультету, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. С.М.Панчишин – нині завідувач кафедри міжнародної економіки та аналітичної економії, декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2003–2015);

– проф. П.І.Островерх – нинішній завідувач кафедри;

– проф. І.М.Грабинський – нині завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. Є.Й.Майовець – нині завідувач кафедри маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. С.К.Реверчук – нині завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. Г.Я.Стеблій – нині завідувач кафедри економічної теорії Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

У 2018 році завідувач кафедри професор Островерх П.І. отримав звання заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Кафедра економічної теорії вітає доцента Моряк Тетяну Петрівну з перемогою під її керівництвом Томашевської Ірини на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів – членів МАН України

05.06.2024 | 14:48

Кафедра економічної теорії щиро вітає доцента Моряк Тетяну Петрівну з чудовою перемогою під її керівництвом, Томашевської Ірини на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів – членів МАН України !
Ірина, учениця 10 класу комунального закладу Львівської обласної ради «Обласний науковий ліцей», представила блискучу роботу на тему “Вплив сучасних міграційних процесів на ринок праці та економіку України”, яка отримала високу оцінку журі та заслужила перемогу.
Ця перемога – результат наполегливої праці, досліджень та натхнення. Ми пишаємося досягненнями наших талановитих учнів та викладачів, які сприяють...

Читати »

Відбулося засідання секції кафедри економічної теорії в рамках XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених під назвою «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».

30.05.2024 | 15:56

28 травня 2024 р. на Економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка  відбулося засідання секції кафедри економічної теорії в рамках XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених під назвою «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».
Тематика доповідей, представлених на конференції студентів та аспірантів кафедри економічної теорії, відображала критично важливі аспекти сучасної економіки України:
✅ В умовах глобалізації та цифровізації, розвиток електронного бізнесу стає все більш актуальним, оскільки він сприяє підвищенню ефективності та конкурентоспроможності економіки.
✅ Аналіз валютної політики, зокрема переходу до...

Читати »

13 травня 2024 р. о 10.10 відбудеться відкрита лекція професора кафедри економічної теорії О.З.Ватаманюка з навчальної дисципліни “Мікроекономіка”.

09.05.2024 | 14:16

13 травня 2024 р. о 10.10 відбудеться відкрита лекція професора кафедри економічної теорії О. З. Ватаманюка з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” на тему “Екстерналії. Сучасні методи коригування екстерналій” (для студентів ІІ курсу освітньої програми “Економічна кібернетика”, аудиторія 103).

Читати »

Гостьова лекція для студентів ОП “Бізнес-економіка” доктора Ані Геррманн-Фанкгенель з Технологічного університету м. Хемніца

22.04.2024 | 14:19

У рамках академічної співпраці між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Технологічним університетом м. Хемніц, професор кафедри економіки України Маріанна Кічурчак і доктор Ані Геррманн-Фанкгенель з Технологічного університету м. Хемніца організували гостьову лекцію на тему “Інноваційні системи-2” для студентів ОП “Бізнес-економіка“.  Лекція відбулась 12 квітня 2024 р. та підкреслювала важливість розвитку цифрової економіки в Україні.
Доктор Ані Геррманн-Фанкгенель залучила увагу студентів своєю презентацією, яка глибоко висвітлювала концепції інновацій і управління ними. Лекція виявилася цікавою не лише для студентів, але й...

Читати »

Відбулась онлайн-лекція доктора Ані Геррманн-Фанкгенель з Технологічного університету Хемніца (Німеччина) в рамках спільного проєкту “Lernbrücke Chemnitz-Lviv 2024”

18.04.2024 | 11:35

12 квітня 2024 р. доктор Аня Геррманн-Фанкгенель з Технологічного університету м. Хемніца (Німеччина) на запрошення професора кафедри економіки України Маріанни Кічурчак прочитала онлайн лекцію на тему “Інноваційні системи-2”.
Цей захід став продовженням співпраці Технологічного університету м. Хемніца (Німеччина) та Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках спільного проєкту “Lernbrücke Chemnitz-Lviv 2024” за програмою “Україна цифрова: гарантування академічного успіху в часи кризи” від Німецької служби академічних обмінів (DAAD).
Лекцію слухали студенти першого курсу освітніх програм “Міжнародна економіка” (11:50–13:10) та “Бізнес-економіка” (13:30–14:50)...

Читати »