Кафедра економічної теорії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

 

Загальні відомості про кафедру економічної теорії

 Особливістю кафедри є її колектив, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Сьогодні на кафедрі працює 8 викладачів, у тому числі троє професорів та п’ятеро доцентів. Окрім курсів для бакалаврів і магістрів спеціалізації  “бізнес економіка” викладачі кафедри забезпечують викладання низки курсів з економічних дисциплін на економічному та інших факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітньою програмою “Бізнес-економіка” спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • магістрів за освітньою програмою “Бізнес-економіка” спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • доктор філософії спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри є: навчання за сучасними стандартами вищої освіти України; їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів; якісна підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями, затребуваними на ринку праці у суміжних економічній галузях, вміння випускниками застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах бізнесу.

Кафедра сприяє розвитку студентської науки через активну участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіад, наукових гуртків.

На базі кафедри створена бібліотека сучасної бізнес-літератури, де можна ознайомитися з кращими книгами-бестселерами про бізнес, а також  величезною добіркою книжок про теорію та практику бізнесу, про історії життя успішних бізнесменів та про поради, якими можна скористатися, розпочинаючи власну справу. Кожен студент має можливість користуватись бібліотекою.

Кафедра економічної теорії у Львівському національному університеті імені Івана Франка створена у 1991 році. Поштовхом до її створення стало проведення у 1990 році двотижневого навчально-методичного семінару з економічної теорії у м. Добромилі Львівської області. У роботі цього семінару взяли участь декілька десятків викладачів та близько двох десятків студентів і аспірантів вищих закладів освіти Львова, для яких професор Петро Воробій (Канада) прочитав курс Economics. Професор Воробій також передав тексти лекцій своєї дочки Тетяни Воробій, які лягли в основу перших навчальних курсів з макро- та мікроекономіки. На їх основі були написані навчально-методичні посібники для студентів економічних спеціальностей та вчителів економіки загальноосвітніх шкіл (1992–1993 рр.).

          Перша назва кафедри – “Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин”. З 1993 року кафедра називалась кафедрою економічної теорії, у 2010–2013 роках – кафедрою економічної теорії та маркетингу, від 2013 року – знову кафедра економічної теорії. Колектив кафедри формувався здебільшого за рахунок випускників аспірантури, яка функціонує при кафедрі з 1993 року.

        З перших років існування кафедра радикально змінила не лише зміст та методику викладання навчальних курсів, а й напрям своєї науково-дослідної роботи. Головну увагу викладачі та аспіранти приділяють питанням ринкової трансформації української економіки, реформуванню системи державного регулювання, проблемам макроекономічної політики та інституційних змін. Високий рівень наукових результатів колективу кафедри, окрім захистів докторських та кандидатських дисертацій, засвідчують також видані монографії, підручники, посібники, статті і тези.

       Упродовж півтора десятків років важливим напрямом наукової діяльності кафедри було формування і удосконалення української економічної термінології та переклад відомих у світі англомовних підручників з економічної теорії, банківництва, фінансів тощо. Українською мовою перекладено понад десяток відомих книг, зокрема підручників з макро- та мікроекономіки П.Семюелсона та У.Нордгауза, К.Макконнелла та С.Брю, з макроекономіки Г.Манківа, грошей та банківської справи Ф.Мишкіна, Г.Габарда та інші.

       У цей ж час поряд з перекладом підручників американських та західноєвропейських авторів, кафедра постійно приділяє увагу написанню власних підручників. У 1995 році на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним фондом “Відродження” у межах програми “Трансформація гуманітарної освіти в Україні” було подано підручник з економічної теорії для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти та підручник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Обидва підручники було визнано кращими серед поданих на конкурс (відповідно І та ІІ місце). Ці підручники були видані у 1997 році за підтримки фонду “Відродження”. Упродовж наступних років світ побачило декілька доповнених і ґрунтовно перероблених видань цих підручників.

      Нагромадження досвіду викладання сучасного курсу економічної теорії, зміцнення наукового та педагогічного потенціалу кафедри сприяло відкриттю у 1997 році спеціальності “Економічна теорія”. У 1997 році було здійснено перший набір студентів за цією спеціальністю.

       Викладачі кафедри приділяють постійну увагу науковій роботі студентів. Значна частина доповідей на щорічних наукових конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених відображає результати наукової роботи студентів і аспірантів, отримані під керівництвом викладачів кафедри.

       У 2003 році відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю “економічна теорія”. За цей період майже півтора десятки випускників захистили кандидатські дисертації. Серед випускників кафедри – успішні сьогодні фахівці у сферах освіти, банківської справи, фінансових ринків, менеджменту та аудиту тощо.

     За час існування кафедри тут захищено 7 докторських та близько 55 кандидатських дисертацій. Упродовж цих років на кафедрі працювали і творчо зростали відомі вітчизняні фахівці у царині економічної науки та освіти, зокрема:

– проф. З.Г.Ватаманюк (1938–2008) – перший завідувач кафедри (1991–2008 рр.), багатолітній декан економічного факультету, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. С.М.Панчишин – нині завідувач кафедри міжнародної економіки та аналітичної економії, декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2003–2015);

– проф. П.І.Островерх – нинішній завідувач кафедри;

– проф. І.М.Грабинський – нині завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. Є.Й.Майовець – нині завідувач кафедри маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. С.К.Реверчук – нині завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка;

– проф. Г.Я.Стеблій – нині завідувач кафедри економічної теорії Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

У 2018 році завідувач кафедри професор Островерх П.І. отримав звання заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Стартувала серія тренінгів для студентів ОП “Бізнес-економіка” в рамках «Програми сприяння розвитку підприємництва»

21.09.2022 | 16:45

Новий навчальний рік студенти ОП «Бізнес-економіка» розпочали дуже активно!

В межах навчальної дисципліни «Економіка та організація Startup-бізнесу», яку викладає для студентів ОП «Бізнес-економіка» доцент Ільків Наталія, стартувала серія навчальних тренінгів на базі Сектору підприємництва та регуляторної політики Львівська міська рада.

Навчальні тренінги проводяться в рамках «Програми сприяння розвитку підприємництва» проєкту «Студентське підприємництво».

08 вересня 2022 р. відбулась гостьова лекція Оксани Куденчук на тему «Місцеві податки та збори».

Студенти мали змогу ознайомитися та обговорити:

Особливості прийняття ухвал про місцеві податки і збори
...

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії, кандидата економічних наук Стирського Миколи Володимировича на тему “Фінансування бізнесу: векселі, кредитування та лізинг”

07.05.2022 | 11:57

У понеділок, 16.05.2022 р. на 2 парі (10.10 – 11.30) відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни “Бізнес-фінанси” на тему “Фінансування бізнесу: векселі, кредитування та лізинг” для студентів третього курсу спеціальності “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) доцента кафедри економічної теорії, кандидата економічних наук Стирського Миколи Володимировича у зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади доцента кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Лекція проводитиметься дистанційно із використанням платформи Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMRlCyqOnQ3ZK4dSu5KVUjWojkl-ileYDmmjkM7fEuOo1%40thread.tacv2/1644266851590?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224ceafcad-53c8-4e56-9399-d6e829ae7849%22%7d

Читати »

Відбулась практична лекція в межах курсу «Бізнес-інновації», який читає доц. Ярина Майовець для студентів 4 курсу спеціалізації «Бізнес-економіка» за участі запрошеної гості, маркетолога-практика Ірини Мудь.

29.04.2022 | 14:43

28.04.2022 у межах вивчення курсу «Бізнес-інновації», який читає доц. Ярина Майовець для студентів 4 курсу спеціалізації «Бізнес-економіка», була проведена практична лекція в межах теми «Маркетинг інновацій і його роль в інноваційному процесі» за участі запрошеної гості, маркетолога-практика Ірини Мудь.
Мудь Ірина – випускниця економічного факультету ЛНУ імені І.Франка, практикуючий маркетолог, займається практичним маркетингом уже близько трьох років у міжнародній ІТ компанії GlobalLogic. 
GlobalLogic (www.globallogic.com) допомагає провідним світовим брендам проєктувати та створювати інноваційні продукти, платформи й цифрові рішення для сучасного світу. Центральний офіс...

Читати »

Представники кафедри економічної теорії – проф. О. Ватаманюк та доц. Т. Моряк взяли участь в онлайн-заході “Український погляд на війну в Україні: панельна дискусія з науковцями з Харкова, Львова та Києва”, який організувала Лондонська школа економіки

29.03.2022 | 00:28

23 березня 2022 року в Лондонській школі економіки (факультет соціальної політики) відбувся публічний онлайн-захід “Український погляд на війну в Україні: панельна дискусія з науковцями з Харкова, Львова та Києва”, в якому взяли участь представники кафедри економічної теорії – професор О. Ватаманюк та доцент Т. Моряк.
Понад 60 викладачів та слухачів одного з кращих європейських університетів мали змогу ознайомитися з аналізом вітчизняними вченими різних аспектів російської агресії – впливу на систему міжнародних відносин, економічних та соціальних наслідків. Зокрема, професор О.З.Ватаманюк обґрунтував декілька...

Читати »

04 лютого 2022 р. відбулася Звітна наукова конференція кафедри економічної теорії.

07.02.2022 | 02:32

04 лютого 2022 р. в онлайн режимі відбулась звітна наукова конференція кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка. У рамках конференції викладачі та аспіранти кафедри презентували результати наукових досліджень з проблем та перспектив розвитку економіки та бізнесу.
Було піднято широкий пласт наукових проблем, пов’язаних з впливом рівня олігархізації економіки на якість інститутів у постсоціалістичних країнах, оцінкою ефективності державної конкурентної політики в економіці України та ін.
Жваво обговорювались та викликали палку дискусію доповіді про місце економіки прав власності в структурі...

Читати »