Дискретний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Лагоцький Т. Я.ЕКк-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКк-31сдоцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Дискретний аналіз – це дисципліна, яка є основою курсів математичного циклу, що вивчають сучасні прикладні економіко-математичні методи.
Дискретний аналіз – область математики, що вивчає властивості дискретних структур, які виникають як в межах самої математики, так і в її застосуваннях.
Мета: засвоєння теоретичних основ дискретної математики з доведенням теорем, формулюванням алгоритмів розв’язування дискретних задач, що застосовуються під час кількісного економічного аналізу.
Основні завдання: вивчення методів та моделей кількісного аналізу різних дискретних масових явищ, засобів формалізованого їхнього представлення

Матеріали

2024 Дискретний аналіз (анотація)

Силабус: Дискретний аналіз

Завантажити силабус