Дизайн мислення

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шегинська Н. З.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКС-41сдоцент Шегинська Н. З.

Опис курсу

Складні виклики, які стоять перед сучасними підприємствами, вимагають нестандартних рішень, які далеко виходять за межі класичного менеджменту. Дизайн мислення – це революційно-нова концепція мобілізації творчого потенціалу проєктних груп для генерування нових ідей на основі дослідження споживацького досвіду, для розвитку інновацій і, врешті решт, для досягнення конкурентних переваг. Дизайн мислення є мультидисциплінарною та кросфункціональною діяльністю, що грунтується на синтезі знань інженерної психології, людського фактору та ергономіки. Зараз, коли промисловий дизайн перетворився з інструменту підвищення рівня споживання продукту в інструмент, що створює нові цінності, оволодіння методом дизайн мислення стає нагальною потребою для фахівців з менеджменту. Курс спрямований на формування у студентів важливої компетенції: опанування методом дизайн мислення для покращення досвіду, розроблення і прийняття якісних рішень.

Рекомендована література

  1. Барнет Б. Еванз Д. Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя . – К.: Наш формат, 2018. – 224 с.
  2. Келлі Т. Келлі Д. Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал. – К.: Основи, 2017. – 296 с
  3. Дейв Еванз. – К.: Наш формат, 2018. – 224 с. 3. Change by Design, Revised and Updated: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation / Tim Brown. – HarperBusiness; Revised, Updated ed. Edition, 2019. – 304 p

Силабус: Дизайн мислення

Завантажити силабус