Економетрія (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лагоцький Т. Я.ЕКО-41с, ЕКо-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКо-43сдоцент Лагоцький Т. Я.
ЕКО-41сдоцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Економетрія – розділ економічної науки, в якому вивчають взаємозв’язки між економічними об’єктами, процесами, явищами за допомогою математико-статистичних методів та моделей.

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних та математичних методів і моделей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв’язки та залежності між економічними змінними.

Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання.

Матеріали

2023 Економетрія анотація 071 Облік

Силабус: Економетрія (ОП "Облік і оподаткування")

Завантажити силабус