Фінансовий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Фалюта А. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51сдоцент Фалюта А. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

дисципліна викладається з метою формування у студентів системи знань з теорії та практики управління фінансами банку. Основними завданнями є вивчення сутності і цілей фі­нансового менеджменту у банку, інструментів та методів управління фінансами банку, формування цілісного бачення стратегії фінансового управління банком.

 

Очікувані результати навчання:

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

  • сутність, завдання, принципи та інструменти фінансового менеджменту у банку;
  • методи управління активами, власним капіталом та зобов’язаннями банку;
  • механізм управління прибутковістю та ризиками банку.

вміти:

  • організовувати процес управління фінансами банку;
  • визначати доцільність та застосовувати методи управління активами, власним капіталом та зобов’язаннями банку;
  • формувати та обґрунтовувати стратегію управління прибут­ковістю та ризиками банку.

Матеріали

Plan_prakt_FM_b – 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус