Інновації та підприємництво

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Опис курсу

Навчальний курс «Інновації та підприємництво» сформований таким чином, щоб його учасники отримали системні теоретичні знання та практичні рекомендації щодо пошуку, відбору та розвитку інноваційних ідей з перспективами їх втілення шляхом підприємницької діяльності.

Метою та цілями навчального курсу «Інновації та підприємництво» є формування в учасників базових знань та навичок щодо самостійного розвитку інноваційних ідей, а також організації підприємницької діяльності задля їх втілення.

Дисципліна «Інновації та підприємництво» є вибірковою дисципліною для аспірантів усіх спеціальностей усіх освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, заняття з якої відбуваються у 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Оскільки успішна інновація – це поєднання ідеї, пристрасного натхнення, фахової майстерності та доброго менеджменту, то цей курс можна вважати путівником, який спираючись на теоретичне розуміння сутності інновації, її ознак, видів, значення для суспільно-економічного розвитку, пропонує методичні основи та практичні рекомендації щодо пошуку, економічного обґрунтування, відбору та оцінювання інноваційних ідей, вибору організаційних форм та джерел фінансування для їхнього втілення, розвитку життєздатної  бізнес-моделі.

 

Силабус:

Завантажити силабус