Інноваційний розвиток банку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Іршак О. С.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51сдоцент Іршак О. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

дисципліна «Інноваційний розвиток банку» формує у студентів знання та вміння щодо забезпечення інноваційного розвитку банку, оцінювання його інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень банку на інноваційних засадах. Навчальна дисципліна полягає у вивченні механізмів управління інноваційним розвитком банку; забезпечення результативності формування та використання інноваційного потенціалу банку; ефективності інвестування у банківські інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку банку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • сучасні форми здійснення банківської інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників;
 • методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку банку;
 • стратегії виходу банку з кризового стану на основі впровадження інновацій;
 • інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування;
 • імперативи формування ринку банківських наукових розробок та інноваційних ідей в Україні.

 

 • вміти:
 • обгрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку банку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;
 • збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційної послуги;
 • оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу банку та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;
 • розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку банку;

ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності банку, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту.