Інвестиційне кредитування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Владичин У. В.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61сдоцент Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо надання інвестиційних кредитів і мінімізації кредитних ризиків у банках. Предметом є відносини, що виникають між банком і позичальником, щодо організації співпраці в процесі надання, обслуговування та погашення інвестиційних кредитів. Основними завданнями є вивчення організації процесу інвестиційного кредитування в банку, методики банківського моніторингу інвестиційних кредитів та мінімізації ризиків банківського кредитування інвестиційних проектів позичальників.

 

Результати навчання:

  • знати:

теоретичні основи інвестиційного кредитування, об’єкти інвестиційного кредитування, види інвестиційних проектів; організацію процесу інвестиційного кредитування в банку, порядок видачі інвестиційних кредитів та проведення моніторингу кредитної діяльності в банку; порядок прийняття заставного забезпечення від позичальників при інвестиційному кредитуванні, шляхи реструктуризації проблемної кредитної заборгованості клієнтів у банку за інвестиційними кредитами.

  • вміти:

аналізувати можливість надання інвести­ційних кредитів, розраховувати ціну банківського інвестиційного кредиту; налагоджувати процес банківського інвестиційного креди­тування, визначати можливі види забезпечення інвестиційного кредиту, розраховувати суми погашення інвестиційних кредитів; аналізувати документи та проводити оцінювання кредитоспроможності; розраховувати показники ефективності інвестиційних проектів; оцінювати можливості кредитування капітальних вкладень з використанням державних коштів, визначати можливість отримання податкового інвестиційного кредиту, довгострокового кредиту молодим сім’ям за рахунок державних коштів.