Корпоративне управління

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Іршак О. С.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51сдоцент Іршак О. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення корпоративного управління, оцінювання його рівня, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень щодо вирішення корпоративних конфліктів. Основними завданнями є вивчення механізмів корпоративного управління; системи корпоративного управління та формуванні його розвитку; забезпеченні ефективності корпоративного управління у вітчизняній економіці; набуття вмінь урегульовувати корпоративні конфлікти та знаходити шляхи їх подолання.

 

Результати навчання:

  • знати:

сучасні форми здійснення корпоративного управління, його основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; методичні положення та інструментарій системи корпоративного управління; моделі корпоративного управління та його національні принципи; стратегії урегулювання та подолання корпоративних конфліктів; особливості формування системи корпоративного управління в Україні; основні напрями підвищення ефективності системи корпоративного управління в Україні; сучасні методи державного регулювання та здійснення управління.

  • вміти:

обґрунтовувати напрями підвищення ефективності системи корпоративного управління в Україні з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; визначати тип корпоративних конфліктів та знаходити раціональні шляхи щодо їх подолання; оцінювати стан та ефективність корпоративного управління в перехідний період; розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності системи корпоративного управління в Україні; ідентифікувати та оцінювати ризики корпоративного управління, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту; економічно обґрунтовувати вибір моделі корпоративних відносин та застосовувати її на практиці.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус